• 2018-03-08 11.13
  Välkommen till årsmötet 22 mars
  22 mars 2018 håller LR-Stockholm årsmöte.Plats Högbergsgatan 20, tid 18.00
  Läs mer
 • 2017-11-20 15.14
  Nomineringar till årsmötet senast 1 februari
  22 mars 2018 håller LR-Stockholm årsmöte. Innan dess ska nomineringar till de olika valen ske. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast torsdagen den 1 februari. Såväl lokalavdelningar som enskilda medlemmar har rätt att nominera kandidater.
  Läs mer
 • 2017-10-26 11.32
  LR Stockholms yrkanden till budgeten 2018
  LR Stockholm menar att stadens medel till skolorna inte räcker för att nå upp till den ambitionsnivå som uttrycks. LR Stockholm har formulerat yrkanden inom nio områden till budgeten för 2018.
  Läs mer
 • 2016-12-13 09.05
  Om föräldrar vill styra din arbetstid
  Även publicerad i Bänkpressen nr 8 2016
  Läs mer
 • 2016-03-23 14.19
  Lärare vill ha tydligare ordningsregler
  Yttrande från Lärarnas Riksförbund till Utbildningsförvaltningen Förvaltningsgrupp 2016-03-01
  Läs mer
 • 2016-03-15 11.11
  Stockholms läns lärare i teoretiska ämnen undervisar drygt 10 procent mer idag, jämfört med tiden före kommunaliseringen.
  I boken – Skolan under ytan, en bok om arbetssituationen inom svensk skola , av Johan Haeffner, som utkom i dagarna, presenteras en undersökning som berör lärares undervisningstid på högstadiet. I boken utreds hur olika processer och faktorer samverkar, förstärks och skapar en problematisk arbetssituation för Sveriges lärarkår och rektorer.
  Läs mer
 • 2015-10-02 10.19
  Betygsproblematik
  LR-Stockholm har höga ambitioner vad gäller skolan.  Från den 1 juli har vi ett skarpt läge där endast legitimerade lärare får sätta betyg. Om en olegitimerad undervisar en klass eller kursgrupp skall betyg likväl sättas av en legitimerad lärare.
  Läs mer
 • 2015-09-12 14.58
  Blivit uppringd av 010-130 20 90? Det är Lärarförbundet som värvar!
  Många LR-medlemmar i Stockholm stad har under de senaste veckorna blivit uppringda från tel 010-130 20 90. Numret tillhör telemarketingföretaget Prospector som är ute och värvar medlemmar på uppdrag av Lärarförbundet. Samtalet inleds med några enkätfrågor med anknytning till lärarjobbet, t.ex. om man har haft tillräckligt med tid för att sätta sig in i de senaste skolreformerna, men övergår sedan till frågor om vilket fackförbund man tillhör och varför. Det hela landar i ett erbjudande om att bli medlem i Lärarförbundet.
  Läs mer
 • 2015-09-08 17.52
  Besvärande sanningar om skolan i Stockholm
  Stockholm har höga ambitioner vad gäller skolan. Men enligt den undersökning som Lärarnas Riksförbund presenterar idag på Skolans Dag hamnar Stockholms kommun endast på plats 240 bland landets 290 kommuner beträffande lärarnas behörighet och legitimation. Även rörande lärartäthet och tillgång till studie- och yrkesvägledning hamnar Stockholm lågt.
  Läs mer
 • 2015-06-23 07.00
  Rödgrönrosa sviker Stockholms lärare
  Lotta Edholm, Oppositionsborgarråd (fp), Ragnar Sjölander, ordförande Läranas Riksförbund i Stockholm och Johan Törnroth, ordförande Lärarförbundet i Stockholm skriver gemensamt i Dagens Samhälle om den avbrutna lönesatsningen för lärare i Stockholm.Att Stockholms stad rödgrönrosa majoritet nu avbryter satsningen på att höja lärarnas löner är inte bara ett tydligt valsvek; det är också olyckligt för hela skolans utveckling. I bästa fall är det ett förlorat år. I värsta fall riskerar arbetet med att göra läraryrket mer attraktivt helt stanna av.
  Läs mer
 • 2015-06-16 15.28
  Arbetsmiljöverkets inspektioner
  Skadlig stress, hot och våld, otydliga krav, buller, undermåliga lokaler och dålig ventilationär några exempel på arbetsmiljöproblem inom skolan. Arbetsmiljöverkets stora tillsyn av 30 procent av landets skolor har sedan några månader påbörjats i Stockholm.
  Läs mer
 • 2015-06-16 15.23
  Schema önskas
  Att ha ett schema som underlättar ens arbetsdag gör mycket för sinnesfriden!
  Läs mer
 • 2015-06-16 15.19
  Legitimation
  Den 1 juli skärps kraven i skollagen. Utgångspunkten är att endast legitimerade lärare ska undervisa. Detta, vilket i grunden är bra, ställer till en del problem på skolorna
  Läs mer
 • 2015-05-07 15.39
  När visar utbildningsförvaltningens chefer handlingskraft?
  Det är nu klart att såväl Lärarnas Riksförbund, Arbetsmiljöverket, Förvaltningsrätten och nu senast Kammarrätten har överbevisat förvaltningen i frågan om lärarnas arbetsbelastning.
  Läs mer
 • 2015-05-01 18.06
  Pinsamt nederlag för Utbildningsförvaltningens chefer och politiker!
  Kammarrätten har beslutat att den inte meddelar prövningstillstånd i mål 9572-14 där Stockholms stad överklagat förvaltningsrättens dom om vite på 700.000kr för förvaltningens oförmåga att prioritera lärares arbetsuppgifter under arbetstiden.
  Läs mer
 • 2015-01-29 10.54
  Funderat på att gå med i LR? Gör det nu!
  Under vecka 5-6 har Distrikt Stockholm Stad rekryteringsveckor. Med hög anslutningsgrad är vi ett starkt förbund!
  Läs mer
 • 2014-12-01 10.51
  25 år sedan strejken
  Kom till Mynttorget den 11 december mellan kl 16:00 och 18:00. LRs förbundsordförande Bo Jansson kommer och talar kl 17:00
  Läs mer
 • 2014-11-27 10.55
  Stockholms stad måste göra om och göra rätt
  Förvaltningsrätten i Stockholm har bifallit Arbetsmiljöverkets yrkande från november 2013 och ålägger Stockholms stad att betala 700 000 kr. Bakgrunden är de krav på åtgärder mot lärares arbetsbelastning som Arbetsmiljöverket riktade till utbildningsförvaltningen i Stockholm i februari 2013, efter anmälan från Lärarnas Riksförbund i Stockholm.  – Nu måste utbildningsförvaltningen och Stockholms stad göra om och göra rätt. Nu har juristerna sagt sitt. Nu måste vi se handling! säger Ragnar Sjölander, ordförande för LR Stockholm.
  Läs mer
 • 2014-11-26 18.14
  Dom i förvaltningsrätten
  Förvaltningsrätten i Stockholm har nyligen i en dom ålagt utbildningsförvaltningen/Stockholms stad att betala ett vite på 700.000:- på grund av att arbetsgivaren inte uppfyllt kravpunkt 1 i Arbetsmiljöverkets föreläggande angående lärares arbetsbelastning från februari 2013.

  Läs mer
 • 2014-11-24 14.05
  Yrkanden budget 2015
  LR-Stockholm har lagt förslag till arbetsgivaren inför budgetförhandlingen med Stockholms stad
  Läs mer
 • 2014-09-09 11.28
  Lärarna i Stockholms stad vill att staten tar över skolan
  Idag på Skolans Dag presenterar Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad en ny undersökning om vad lärarna tycker om det kommunala styret av skolan. Det är tydligt att lärarna saknar förtroende för kommunen som huvudman.
  Läs mer
 • 2014-06-05 12.55
  Nya löner i juni för stadens lärare

  Årets lönerevision är klar för lärarna i staden. Arbetsgivaren har redovisat ett utfall på 3,8% på stadsnivå för LR:s medlemmar.
  Läs mer
 • 2014-02-19 12.25
  LR Stockholm arrangerade informationskväll om försäkringar
  Försäkrad via jobbet? Vad händer när jag blir sjuk? Råkar ut för ett olycksfall? Det var några av frågetecknen som rätades ut när bitr kommunombudet Svante Haggren höll i informationen för skyddsombud och intresserade medlemmar.
  Läs mer
 • 2013-11-29 14.39
  Föreläggandet — vad händer?
  Arbetsmiljöverket gav i februari 2013 ett skarpt föreläggande med ett vite på 2 miljoner till utbildningsförvaltningen efter LR-Stockholms anmälan. Trots det upplever nu lärarna i många skolor paradoxalt nog att de fått mer att göra: ytterligare klasser, fler elever i bänkarna och större krav på deltagande i projekt, möten, samt fortsatt mycket administration. Hur är detta möjligt? Vad har hänt?
  Läs mer
 • 2013-11-12 15.14
  Bakläxa från Arbetsmiljöverket till Utbildningsförvaltningen i Stockholm om åtgärder mot lärares arbetsbelastning
  Arbetsmiljöverket meddelade idag vid ett möte med Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad och Utbildningsförvaltningen att de inte godkänner arbetsgivarens svar beträffande den första punkten i föreläggandet från februari, om åtgärder mot hög arbetsbelastning för lärare.
  Läs mer
 • 2013-10-25 09.23
  Varför håller LR-Stockholm fast vid traditionell löneförhandling?
  Varför håller LR-Stockholm fast vid traditionell förhandling istället för att anamma det av utbildningsförvaltningen föredragna lönesättande samtalet? Finns det skäl eller är vi bara konservativa?
  Läs mer
 • 2013-09-10 13.41
  Utbildningsförvaltningen har inte tagit Arbetsmiljöverkets föreläggande på allvar
  Utbildningsförvaltningen skulle senast den 2 september svara Arbetsmiljöverket om hur man avser att uppfylla det skarpa föreläggande om åtgärder mot lärares arbetsbelastning som utfärdades efter den arbetsmiljöanmälan LR-Stockholms huvudskyddsombud gjort.
  Läs mer
 • 2013-08-21 10.13
  LR Stockholm positiv till tvåårig löneöverenskommelse
  Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad ser mycket positivt på den tvååriga överenskommelse om höjning  av lärarlönerna i staden som nu slutits med lärarfacken. Stockholm visar genom att satsa 1% över årets märke på arbetsmarknaden, totalt lägst 3% för 2013, och därtill 1,5 % över den beräknade löneökningsnivån för 2014 att staden nu vill uppvärdera läraryrket lönemässigt.
  Läs mer
 • 2013-08-15 11.41
  Utbildningsförvaltningens svar inte tillräckligt
  Lärarnas Riksförbund underkänner Utbildningsförvaltningens svar till arbetsmiljöverket om vilka åtgärder som vidtagits för att minska lärarnas arbetsbelastning.
  Läs mer
 • 2013-06-10 10.06
  LR-Stockholm vann tvisten om Stockholmsprovet
  Förra året fick många matematiklärare i årskurserna 2, 5 och 8 en chock när de kom tillbaka efter sportlovet. Utbildningsförvaltningen hade plötsligt bestämt att det skulle göras ett nytt matematikprov i dessa årskurser.
  Läs mer
 • 2013-04-17 16.53
  Lärarnas Riksförbund i Stockholm motsätter sig Utbildningsförvaltningens beslut att strunta i den garanterade undervisningstiden när man ändrar timplanen i grundskolan
  Från och med läsåret 2013/14 är det beslutat att en ny timplan skall gälla för grundskolorna inom Utbildningsförvaltningen. Den innebär att den garanterade undervisningstiden skall vara lika många timmar på till exempel högstadiet oavsett vilken grundskola eleven går i. Detta vill förvaltningen genomföra i ett steg from höstterminen 2013. Det innebär att alla elever som redan börjat skolan i många ämnen får för lite undervisningstid i förhållande till den garanterade undervisningstiden och därmed sämre förutsättningar att nå målen.
  Läs mer
 • 2013-04-16 22.09
  Pressmeddelande angående hanteringen av lärarlönerna i Stockholm
  Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad ser med tillfredsställelse på att  skolborgarrådet Lotta Edholm nu meddelat att Utbildningsförvaltningen drar  tillbaka den modell för styrning av löneutrymme till skolorna som innebar att  lärarna vid sju grundskolor tilldelades ett lägre löneökningsutrymme än andra  under hösten 2012.
  Läs mer
 • 2013-03-21 15.47
  Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad protesterar mot att staden förlänger datoravtalet med Volvo IT
  Vi protesterar mot att staden förlänger avtalet med Volvo IT, utan att ta hänsyn till de stora kostnadsökningar som de kommunala skolorna drabbats av och de uppenbara brister som finns i Volvos system.
  Läs mer
 • 2013-03-14 13.50
  Nu måste Stockholms stad sätta fart på arbetet med lärarnas arbetsbelastning!
  Det har nu gått tre veckor sedan Arbetsmiljöverkets skarpa föreläggande till Stockholms stad angående lärarnas arbetsbelastning inom Utbildningsförvaltningen kom. Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad stod som enda fackliga organisation bakom den anmälan som ledde till Arbetsmiljöverkets beslut. Det enda som har hänt hittills är att skolborgarrådet Lotta Edholm igår meddelande att staden inte kommer att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut, medgav "att något måste göras för att minska lärarnas arbetsbörda" och uttryckte arbetsgivarens avsikt att i nära samarbete med facken göra sitt yttersta för att minska lärarnas arbetsbörda.
  Läs mer
 • 2013-03-06 10.47
  Gemensam skrivelse till Utbildningsförvaltningen inför löneöversynen 2013
  Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges skolledarförbund har gemensamt lämnat en skrivelse till utbildningsförvaltningen om att inte göra om misstaget att styra löneökningsutrymmet till skolorna så att några rektorer hindrades lägga ut hela utrymmet.
  Läs mer
 • 2013-02-21 13.05
  Arbetsmiljöverkets beslut tvingar fram minskning av lärarnas arbetsbörda
  Lärarnas arbetsbelastning är för stor. Lärarnas Riksförbund välkomnar Arbetsmiljöverkets beslut idag om föreläggande av vite på två miljoner kronor till arbetsgivarna i Stockholm Stad om de inte minskar lärarnas arbetsbelastning.
  Läs mer
 • 2013-02-14 12.55
  Lotta Edholm(fp), Foto: Pawel Flato Borgarråden Sten Nordin(m) och Lotta Edholm(fp) svarar på LR´s brev om gymnasieskolornas ekonomi.
  Idag kom borgarrådens svar på det öppna brev som Ragnar Sjölander, ordf i Lärarnas Riksförbund, Stockholm, skickade om gymnasieskolornas ekonomi.
  Läs mer
 • 2013-02-04 13.22
  Ragnar Sjölander, Ordf LR Stockholm Öppet brev till Stockholms politiker om de kommunala gymnasieskolornas ekonomi
  Om Stockholms stad vill ha kvar sina kommunala gymnasieskolor är det hög tid att staden tar det ekonomiska ansvaret för dessa och inte bara formulerar stolta paroller. I slutet av 2011 hade Stockholms stads 25 gymnasieenheter ett minus för årets verksamhet på 41,4 miljoner. Det samlade överskottet från 2010 på nästan 50 miljoner som flertalet skolor bar med sig hade reducerats kraftigt. Sammantaget gick skolorna in i 2012 års verksamhet med cirka 30 miljoner i fonderade medel. Idag är dessa pengar med enstaka undantag förbrukade. 2012 års resultat blev ett samlat minus för gymnasieskolorna på cirka 50 miljoner. Detta är det tyst om bland ansvariga politiker och tjänstemän. Gymnasieskolorna inom Utbildningsförvaltningen är satta på svältkost.
  Läs mer
 • 2012-12-08 09.35
  LR Stockholms yrkande till VP 2013
  Under samverkansprcessen om Utbildningsförvaltningens Verksamhetsplan för 2013 har Lärarnas Riksförbund i Stockholm lagt fram många yrkanden och kommentarer.
  Läs mer
 • 2012-12-05 14.26
  Ny lön
  Årets lönerevision för kommunalt anställda LR-medlemmar i Stockholm stad är avslutad. Alla medlemmar har förhoppningsvis fått en muntlig motivering till sitt påslag, i enlighet med det överläggningsprotokoll som tecknades med staden i oktober. Den nya lönen kommer att betalas ut med decemberlönen och retroaktiviteten, från första april, kommer i en särskild löneutbetalning den 28 dec.
  Läs mer
 • 2012-11-19 15.37
  Demonstration 29/11 mot förvaltningens lönepolitik
  Det är få frågor har gjort så många lärare och föräldrar så upprörda som Utbildningsförvaltningens agerande i samband med 2012 års löneförhandingar. Det har redan skrivits spaltkilometer i pressen om det absurda i arbetsgivarsidans ensidiga fördelning av lönetak till skolorna och såväl kritiken som frågorna växer hela tiden. Eftersom inte cheferna på Utbildningsförvaltningen inser de negativa effekterna av sin lönepolitik måste vi nu sätta ökad press på politikerna.
  Läs mer
 • 2012-10-29 15.37
  LR-Stockholm efterlyser: Ett skolborgarråd som tar ansvar när tjänstemännen är ute och cyklar i lönefrågan
  Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad har under den senaste tiden fått ägna mycket tid och kraft åt att svara på medlemmarnas och mediernas frågor om Utbildningsförvaltningens beslut att lönemässigt straffa lärarna på sju grundskolor. Är en kollektiv bestraffning på det här sättet enligt läraravtalets intentioner? Bidrar lägre löneökningar till förbättrade resultat? Knappast!
  Läs mer
 • 2012-10-22 15.36
  LR Stockholm kräver att Utbildningsförvaltningen drar tillbaka beslutet om lönetak på 3,7 % för sju grundskolor!
  LR-Stockholm gick i förra veckan ut med skarp kritik mot Utbildningsförvaltningens beslut att lärarna i sju grundskolor inte ska få löneökningar i nivå med det nya läraravtalets 4,2%. Detta utgör en kollektiv bestraffning av skolorna för att elevernas resultat inte är bra nog i arbetsgivarens ögon. Lärarnas Riksförbunds medlemmar i de sju utpekade skolorna är mycket upprörda över att ha blivit offentligt uthängda. De anser dessutom att det inte finns någon synbar logik i Utbildningsförvaltningens agerande.
  Läs mer
 • 2012-10-17 16.56
  Staden straffar lärare på sju skolor
  Så blev det till slut bestämt vilka lärare som ska straffas för att skolan inte når målen.

  Det blev inte femton grundskolor som det pratades om först utan sju; Eriksdalsskolan, Sofia skola, Nytorpsskolan, Nybohovsskolan, Nya Elementar, Vinstagårdsskolan samt Sundbyskolan som åläggs att bara lägga ut 3,7% istället för de 4,2% som det centrala avtalet anger som lägstanivå.


  Läs mer
 • 2012-10-08 21.43
  Utbildningsförvaltningen fördelar - LR Stockholm tar avstånd!
  LR-Stockholm tar starkt avstånd från Utbildningsförvaltningens principer för hur löneutrymmet skall fördelas mellan de kommunala grund- och gymnasieskolorna i staden.
  Läs mer
 • 2012-10-02 11.45
  100 miljoner kr mer till löner i Stockholm
  Stockholms stads tillskott på 100 miljoner till lärarlönerna är välkommet och nödvändigt. De kommunala skolorna inom Utbildningsförvaltningen skulle annars inte klara av den retroaktiva höjning från 1 april på lägst 4,2% som läraravtalet HÖK 12 förpliktigar till. De 100 miljonerna ska dock fördelas på lärare i såväl kommunala skolor som friskolor samt på förskollärare och fritidspedagoger, så det är många munnar att mätta.
  Läs mer
 • 2012-10-02 10.02
  Fullblodskaos - Gymnasiets organisation
  Inför läsåret 2011/2012 genomförde Utbildningsförvaltningen en stor förändring av gymnasiets ledningsorganisation, med områdesindelning och flera rektorer på varje skola.  LR-Stockholm skrev i Bänkpressen nr 4 2012 om hur Skolinspektionen ser på rektors möjlighet att delegera och skolornas organisation. Skolinspektionen hade då för en gymnasieskola (den enda som då inspekterats) nyligen meddelat ett beslut: skolenheternas inre organisation och ledningsstruktur överensstämde inte med författningarna och att åtgärder måste vidtas...
  Läs mer
 • 2012-10-01 11.36
  Mellan Scylla och Charybdis - om avtalet
  Alla från LR-Stockholm som vid det extra förbundsrådet den 26/9 var inblandade i ställningstagandet till medlarbudet kände stor olust över att välja mellan två alternativ varav inget var bra: att rösta ja till medlarnas bud med de brister detta hade, eller att säga nej och se bland annat det garanterade löneutfallet på lägst 4,2% från 1 april falla i en stundande konfliktsituation. Synen på medlarbudet skilde sig inte särskilt mycket mellan ja- och nejsägare. Det var i synen på konsekvenserna som vi skilde oss åt. Undertecknad röstade i LR:s styrelse ja till att rekommendera förbundsrådet att anta medlarbudet. Dagen därpå röstade även majoriteten av LR-Stockholms delegater på förbundsrådet ja.
  Läs mer
 • 2012-06-02 18.54
  Viktig information till dig som är föräldraledig
  Har du varit föräldraledig någon gång under våren 2010, 2011 eller 2012 och påbörjat den senare än 139 dagar före feriens början?
  Läs mer
 • 2012-05-10 18.08
  Skolborgarrådet Lotta Edholm tog emot namnlistorna från Löneuppropet
  Onsdagen den 9 maj kl. 17.00 överlämnade Lärarnas Riksförbund i Stockholm namnlistor för kravet 10 000 kr mer i månaden till Lotta Edholm, skolborgarråd, i Stadshuset. .
  Läs mer
 • 2012-05-08 15.43
  Lärarnas Riksförbund i Stockholm överlämnar Löneuppropet till skolborgarrådet Lotta Edholm
  På onsdag den 9 maj kl. 17.00 överlämnar Lärarnas Riksförbund i Stockholm namnlistor för kravet 10 000 kr. mer i månaden till Lotta Edholm, skolborgarråd, i Stadshuset.
  Läs mer
 • 2012-04-25 16.08
  Avtackning Lisbeth Wållberg
  På måndagseftermiddagen den 23 april strömmade det in människor på Högbergsgatan 20. Många hade en bukett blommor eller en liten anekdot med sig från något av alla möten med LR-Stockholms mångårige ordförande och kommunombud, Lisbeth Wållberg.
  Läs mer
 • 2012-04-20 15.45
  Avtalsinfo med Bo Jansson
  Lärarnas Riksförbunds andre vice ordförande, Bosse Jansson, hade efter LR-Stockholms årsmöte en kort redogörelse för de pågående avtalsförhandlingarna med SKL och övriga motparter, sammantaget 11 centrala avtalsförhandlingar. Vi som närvarade fick även chansen att ställa frågor.
  Läs mer
 • 2012-03-05 11.11
  Edcamp Stockholm 23 februari
  Knytkonferens trend i tiden!
  Torsdagen 23 februari fylldes Högbergsgatan av dryga 40-talet intresserade av att prata skola i stort och smått.
  Läs mer
 • 2012-02-01 14.11
  Ny ordförande i LR Stockholm
  Den 1 februari gick Lisbeth Wållberg på tjänstledighet i väntan på pension och ny ordförande tillika nytt kommunombud fram till årsmötet i april blev Ragnar Sjölander, tidigare vice ordförande.
  Läs mer
 • 2011-12-21 14.02
  LR-Stockholm på plats vid SKL 21 dec
  Onsdagen den 21 december på morgonen var en samling ombud från LR- Stockholm på plats utanför SKL på Södermalm för att manifestera i samband med att SKL överlämnade sitt bud i avtalsrörelsen 2011 till facken. Innehållet är ännu inte offentligt men vi förväntar oss att Lärarnas Riksförbunds budskap och debatten om skolan nu äntligen nått även SKL´s öron och att de visar detta i avtalsrörelsen.
  Läs mer
 • 2011-12-20 14.17
  LR-Stockholm förslag till VP 2012 för Utbildningsförvaltningen
  LR-Stockholm har yrkat på förändringar i förslaget till Verksamhetsplan för utbildningsförvaltningen 2012. De är alla viktiga och berör lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas vardag.
  Läs mer
 • 2011-12-12 14.49
  Medarbetarenkäten 2011 på Utbildningsförvaltningen
  Resultatet från medarbetarenkäten på utbildningsförvaltningen visar på många och svåra utmaningar framöver. Lärarnas arbetsvillkor är på många håll väldigt tuffa och det ligger i allas intresse att villkoren för lärarna och studie- och yrkesvägledarna förbättras snarast.
  Läs mer
 • 2011-12-01 12.15
  Du har ansvar för eleverna!
  Lärare har ett gigantiskt och komplext ansvar genom sin tillsynsplikt, konstaterar Kristina Rollbäck, förbundsjurist på LR. Planera för det värsta, men låt inte oron lägga sordin på all aktivitet, råder hon.
  Läs mer
 • 2011-11-07 12.06
  Stockholms stads budget 2012
  Här kan du läsa LR-Stockholms yrkanden och särskilda yttrande till budgeten 2012 för Stockholms stad. Bilagt finns även skolledarförbundets särskilda yttrande.
  Läs mer
 • 2011-10-24 15.29
  Kämpa på, ungdomar!
  Min kollega, 51, och jag, 47 på det 48:e, känner inte bara hur flera decennier lyfts från våra axlar där vi står i Hornsgatans avgaser utanför SKL i LR-Stockholms nystartade lönekampanj.
  Läs mer
 • 2011-10-24 15.24
  Högre status för läraryrket - högre kompetens i skolan
  "Lärarna är nyckeln till att vända utvecklingen i den svenska skolan. Lärarna ska ha huvudrollen i klassrummet och inte hänvisas till en handledande roll. För att kunna bryta försämringen av svenska elevers kunskapsresultat är det nödvändigt att stärka lärarnas kompetens och läraryrkets status." Så beskrivs lärarsatsningen i budgeten för 2012 på regeringen.se.

  Totalt 3,8 miljarder kronor avsätts för fortbildning av lärare och förskollärare under åren 2012-2015, varav 3,2 miljarder är nya satsningar som presenteras i höstbudgeten. Regeringen avsätter också medel för en karriärutvecklingsreform med utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom grund- och gymnasieskolan.

  Utvecklingsstegen och dess eventuella behörighetskrav ska beskrivas i skollagen. Löner och anställningsvillkor regleras av parterna på vanligt sätt. Staten täcker kostnader för skolhuvudmännen för reformen genom ett statsbidrag på 880 miljoner kronor per år från 2015.


  Läs mer
 • 2011-05-02 11.38
  Stockholms stad satsar inte på lärarlönerna
  Skolborgarrådet Lotta Edholm och de tre skoldirektörerna i Stockholms stad pekar på DN Debatt den 29 mars ut ett antal angelägna utvecklingsprojekt för lärare i staden. Dessa är utmärkta och helt i linje med vad Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad har drivit. Vi hoppas att åtgärdspaketet får stort genomslag. När det gäller att satsa på lärarlöner går emellertid Stockholms stad inte i bräschen, snarare tvärtom.
  Läs mer
 • 2011-01-17 15.11
  Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2011
  Utbildningsförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2011 ska beslutas torsdag 20/1. Inför det beslutet har Lärarnas Riksförbund i Stockholm bland annat lagt yrkanden om elevgruppernas storlek, om SYV, om lärares behörighet och om karriärvägar för lärare med mera. Läs mer i länken till höger. Tillsammans med Lärarförbundet i Stockholm har vi lagt yrkanden som berör Bilaga 6 till vårt avtal HÖK10, GY11 och elevers behörighet, läs mer i länk till höger.
  Läs mer
 • 2010-11-24 15.10
  Yrkanden från Lärarnas Riksförbund till budget 2011
  Yrkanden från Lärarnas Riksförbund till MBL-förhandling den 9 november 2010 om Budget 2011 för Stockholms stad med inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB
  Läs mer
 • 2010-11-24 15.10
  Förslag till ny ledningsorganisation för stadens gymnasieskolor
  Lärarnas Riksförbunds syn på ny ledningsorganisation för stadens gymnasieskolor.
  Läs mer