Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Ersättning för resor och lägerskola (kommunalt anställda)

Under sensommaren och hösten har många lärare varit på lägerskola eller andra resor med elever. Sådana verksamheter innebär så gott som alltid arbete utöver den normala reglerade arbetstiden och passning eller jour under kvällar och nätter. Vi får många frågor om vilken ersättning man som lärare eller SYV har rätt till i samband med detta.

Ersättning utgår enligt Bilaga L till det kommunala avtalet AB. Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet med övernattning. Arbetstagaren får ersättning med 355 kr för varje övernattningsdygn. Man får dock inte ersättning för obekväm arbetstid också, utan dygnsersättningen är "ett för allt". Beträffande arbetstiden gäller följande: "För fullgjort aktivt arbete utöver ordinarie arbetstid utges tidskompensation timme för timme." Detta innebär att övertidsersättning inte betalas för de timmar som man är i aktiv tjänst utöver sin ordinarie arbetstid. Däremot skall arbetstiden för "aktivt arbete" givetvis fastställas så att läraren får tidskompensation. Detta rapporteras i LISA.

I Bilaga L till AB står även: "De centrala parterna förutsätter att arbetsgivaren klargör grunder och villkor för verksamheten innan den påbörjas." Skolledningen kan alltså inte komma i efterhand och ändra på arbetstider eller annat, utan dessa måste vara kända i förväg.

Bilaga L gäller dock inte för utlandsresor med elever. Villkoren för dessa resor regleras i ett kollektivavtal mellan lärarfacken och Stockholms stad och är jämförbara med vistelse på lägerskola i Bilaga L.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-19 11.11

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll