Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Ersättning vid kompetensutveckling (kommunalt anställda)

Vi får många frågor om kompetensutveckling och tiden för denna. Frågorna kan grupperas dels kring lärares rätt att få den kompetensutveckling som finns avtalad, dels kring hur vi ska kompenseras för kompetensutveckling som ligger utanför den reglerade arbetstiden.

Planering av hur tiden läggs ut nödvändig
I det centrala avtalet HÖK 12: s Bilaga M står liksom i tidigare avtal att tid för kompetensutveckling avsätts utifrån riktmärket 104 timmar per heltidsanställd och verksamhetsår, alltså 13 hela arbetsdagar à 8 timmar. Kompetensutvecklingen ska enligt avtalet ligga inom den reglerade arbetstiden på 1360 timmar, men tiden kan variera mellan olika lärare. Kompetensutveckling definieras som "insatser som syftar till att utveckla lärares förmåga att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande".

När finns tiden för kompetensutveckling?
Skolledningen ska kunna redovisa vilken tid som står till förfogande för kompetensutveckling och förhandla om hur de 104 timmarna ska fördelas. Enligt praxis ligger en del av tiden under de fem studiedagar som läggs ut under läsåret. Det ligger oftast även tid under ett par av planeringsdagarna före läsårsstarten i augusti och efter skolavslutningen i juni. Visst förekommer det att lärare får gå på kurser inom sin reglerade arbetstid under vanliga undervisningsveckor, men oftast måste även annan tid utnyttjas, till exempel för kvälls- och helgkurser. Facket har rätt att begära överläggning om utläggningen av tiden för kompetensutveckling. Om du har fått kompensationsledighet för kompetensutvecklning så rapporteras det i LISA.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-19 11.14

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll