Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Ersättning vid korttidsvikariat

Många lärare upplever krav på att vikariera för frånvarande kollegor som en orsak till ökad arbetsbelastning. Lärarnas Riksförbund i Stockholm uppfattning är att när korttidsvikariat uppstår under skoldagen och då lärare som inte har detta i sina tjänster får gå in blir det merarbete.

Till skillnad från många andra arbetstagare tvingas lärare i praktiken att antingen stanna kvar i skolan efter sin vanliga reglerade arbetstid och göra klart sådant som måste förberedas till nästa dags lektioner, eller ta hem de arbetsuppgifter som annars skulle ha utförts i skolan. Då uppstår övertid (enkel: 180 % första två timmarna, sedan kvalificerad: 240 %), precis som för alla andra arbetstagare i Stockholms stad som har reglerad arbetstid och följer det kommunala avtalet AB. Övertiden ska vara beordrad, det vill säga godkänd i förväg av rektor eller biträdande. Man kan som lärare enklast tala om vilka arbetsuppgifter man inte kommer att hinna med om man tvingas vikariera. Det tillhör definitivt undantagen att lärare kan omprioritera sin arbetstid så att man både hinner vikariera och göra klart sina vanliga arbetsuppgifter.

De tidsmässiga resurser som avsätts för vikariat varierar beroende på årskurs och skola. Finns ingen undervisningstid avsatt i lärarnas tjänster för att vikariera för frånvarande kollegor blir korttidsvikariat en extra arbetsuppgift och det blir mindre arbetstid kvar för den undervisning som ligger i ens tjänst. Det är självklart att lärarna skall ha ersättning för detta merarbete, speciellt mot bakgrund av att skolorna idag får minskade lönekostnader vid sjukfrånvaro och när personal är lediga för vård av barn. Om medlemmar i Lärarnas Riksförbund på skolan upplever att korttidsvikariat utgör en extra arbetsbelastning kan Lärarnas Riksförbund ta detta upp i samverkansgruppen som en arbetsmiljöfråga och kräva besked om hur frågan ska lösas.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-19 11.00

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll