Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Övergång till tillsvidareanställning

När ett vikariat eller allmän visstidsanställning övergår till tillsvidareanställning kallas det populärt för konvertering, vilket regleras i LAS, Lagen om anställningsskydd.

Enligt Lagen om anställningsskydd och kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser gäller att konvertering till en tillsvidareanställning ska göras om någon av nedanstående förutsättningar uppfyllts:

Att medarbetare haft:
1. Både AVA (allmän visstidsanställning) och vikariat sammanlagt i mer än 3 år under en 5-års period (enbart kommunalt anställda)

eller
2. AVA sammanlagt i mer än 2 år under en 5-årsperiod (alla)

eller
3. Vikariat sammanlagt i mer än 2 år under en 5-årsperiod (alla)

eller
4. Medarbetare får en ny AVA som uppväcker tidigare anställningar på AVA, vikariat och säsongsanställning och genom ihopräkning av dessa anställningar kommer över totalt 2 års anställningstid. (alla)


Det krävs dock att det förflutit max 6 månader mellan de olika anställningarna för att ihopräkning ska ske. Detta innebär att anställningarna kan sträcka sig långt längre tillbaka än 5 år. Andra tidsbegränsade anställningar än AVA, vikariat och säsongsanställning ska inte beaktas. Tidsbegränsad anställning gällande olegitimerad lärare enligt skollagen ingår inte i en sådan kedja av tidsbegränsade anställningar som krävs för att konvertering av en AVA ska ske enligt den nya bestämmelsen. Det är endast AVA som kan konverteras enligt denna bestämmelse.

Tillsvidareanställningen blir på den arbetsplats där konverteringen uppnås och på den sysselsättningsgrad och befattning som medarbetaren har på konverteringsdagen. Arbetstagaren behöver inte anmäla något anspråk för att bli tillsvidareanställd utan får en automatisk rätt till detta när tidsgränsen överskrids, vilket åligger arbetsgivaren att bevaka. Nytt anställningsavtal ska skrivas med tillsvidareanställning.

Obehöriga lärare (alltså alla som ej kan uppvisa lärarlegitimation) anställs med Skollagen som grund och konverteras därmed ej till tillsvidareanställning som lärare.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-19 11.08

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll