Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Läraranställning vid friskola

En läraranställning i en friskola innebär att mycket av det som för den kommunala skolans lärare är centralt reglerat beträffande arbetstid, försäkringar, pension och semester i bästa fall återfinns i något av de cirka 12 friskoleavtalen för lärare som finns på arbetsmarknaden. Ta dock ingenting för givet om du söker lärartjänst på en friskola, utan följ vår checklista nedan.

Kollektivavtal innehåller i allmänhet utöver anställnings- och lönevillkor även viktiga försäkringar. Följande information kan vara av intresse för dig om inget kollektivavtal finns på ditt företag:

Tjänstepension
Tjänstepensioner (även benämnda avtalspension) ser olika. Den vanligaste på privata sektorn heter ITP med tillägget ITP-K. ITP ger efter 30 års anställning 10 % av de sista fem årens lön i pension, vilket belopp alltså kommer ovanpå den lagstadgade pensionen. Den lagstadgade pensionen kan beräknas utgöra cirka 60 % av slutlönen i normalfallet (100 % anställningsvolym i minst 30 år efter fyllda 28 år.) Finns ingen tjänstepension avtalad, är det rimligt att du beräknar att du kommer att behöva sätta av cirka 3,5 % - 5 % av lönen till ett eget pensionssparande. Räkna in det i ditt yrkande av lön.

 

Andra viktiga avtalsförsäkringar som regleras i de flesta kollektivavtal är:Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
AGS kompletterar sjukbidrag eller förtidspension, som försäkringskassan beviljar om sjukdom eller annat medför att den anställde blir långvarigt arbetsoförmögen.

Vid uppsägning
KOM-KL(Pacta), avtal som började gälla 1/1 2011, reglerar aktivitetsstöd och ekonomiska förmåner vid uppsägning pga arbetsbrist.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
TGL är en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomisk hjälp vid dödsfall i form av ett engångsbelopp, som normalt är befriad från arvsskatt.

Anställningsform
Den normala anställningsformen är tillsvidareanställning. Andra anställningsformer är tidsbegränsade, till exempel allmän visstidsanställning och vikariat. Även begreppet "projektanställning" innebär visstidsanställning. Normalt kan lärararbete inte anses vara ett projekt.

Semestertjänst eller ferieanställning
De flesta friskoleavtalen har ferietjänst för lärare, även om semestertjänst förekommer.

Företagshälsovård
Undersök vad som finns och om tiden för friskvård ingår i din arbetstid.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-19 11.27

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll