Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Om VFU

I Stockholms stad finns flera lärosäten som erbjuder lärarutbildning. Studenterna där har en del av sin utbildning förlagd ute på skolorna som verksamhetsförlagd utbildning, VFU. I det avtal som finns mellan staden och lärosätena finns riktlinjer för den verksamhetsförlagda utbildningens organisation och fördelningen av ansvar mellan lärosätena och kommunen. Här fastslås också den ersättning som staden får för att genomföra VFU (detta är inte de enda pengar som finns för VFU:n. Stockholms stad tillskjuter även extramedel).

Här finns flera ljuspunkter när det gäller beskrivningen av organisationen, som t ex att alla lärarstudenter ska handledas av lärare med för den lärarstuderandes examen rätt inriktning och ämne, i första hand av handledare som genomgått handledarutbildning. Så många handledare som möjligt ska få möjlighet att genomgå en 7,5-poängs handledarutbildning. Det ska också säkerställas att studenten får VFU inom rätt skolform och ämne. Ovanstående kan tyckas självklart, men så har det ju faktiskt inte alltid varit.

LR-Stockholm har länge efterlyst en reglering av villkoren för de handledare som deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen. Det är ju viktigt att lärarstudenterna ska mötas av lärare som har tid och ork och som känner att deras engagemang uppskattas och belönas.

Frågan om VFU:n tas upp på varje skola i samverkan mellan arbetsgivare och fack, för att man ska komma överens om villkoren.

Modeller för att använda skolans VFU-ersättning

En ”Uppdragsbeskrivning VFU-handledare” har tagits fram i samverkan med Lärarförbundet och LR. Förutsättningar för VFU handledaruppdraget planeras och utvärderas tillsammans i tjänstefördelningen och medarbetarsamtal. Handledaruppdrag ska beaktas i löneöversyn under kriteriet kvalitets- och utvecklingsarbete och förtydligas i lönekriterierna. Principerna för VFU-ersättning och villkor för uppdraget samverkas på respektive skola. Ersättningsmodeller:

- För att frigöra tid för VFU-handledare

- Till arbetslag/individ för kompetensutveckling, studieresor m m

- Lönetillägg till den enskilde VFU-handledaren

En eller kombinerade varianter kan användas. Om det inte är möjligt att frigöra tid för VFU-handledning i tjänstefördelningen kan ersättningen, exklusive pf, användas för att anställa vikarie för att underlätta för VFU-handledaren att fullfölja sitt uppdrag. Väljs ersättningsmodellen att till arbetslag/individ utge ersättning att användas för kompetensutveckling, studieresor m m kan hela ersättningen användas.

 

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-19 11.20

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll