Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunombudet och huvudskyddsombudet och de lokala ombuden på arbetsplatsen. Klicka på ett namn för att se kontaktuppgifter för personen.

Marcello Milli Kommunombud
marcello.milli@ale.se
070-4320680
Jenny Johansson Kommunombud biträdande
jenny.johansson@ale.se
072-2304144
Malin Rödin LokalombudAroseniusskolan
malin.rodin@ale.se
076-8660533
Hidiana Silander Lokalombudda Vinciskolan Ale
hidianasilander@hotmail.com
0761677482
Gordana Martinovic LokalombudGarnvindeskolan
gordana.martinovic@ale.se
0731078461
Hanna Berggren LokalombudGarnvindeskolan
berggrenhanna22@gmail.com
070-9402802
Anna Enggren LokalombudHimlaskolan
anna.enggren@ale.se
Christer Olsson LokalombudKyrkbyskolan Ale
christer.olsson@ale.se
Ola Wiberg LokalombudMadenskolan
olawib0128@gmail.com
0303-330330
Sofia Taipale Dyverfors LokalombudNödingeskolan
sofiadyverfors@hotmail.com
Jenny Johansson Huvudskyddsombud
jenny.johansson@ale.se
072-2304144
Annika Rosén SkyddsombudAhlafors fria skola
annika-rosen@hotmail.com
0303-740080
070-3502749
Ellen Odlöv Skyddsombudda Vinciskolan Ale
ellen.odlow@ale.se
Thomas Eliasson SkyddsombudKyrkbyskolan Ale
thoeli002@ale.se
0701769820
0701769820

Marcello Milli
Kommunombud
marcello.milli@ale.se
070-4320680

Jenny Johansson
Kommunombud biträdande
jenny.johansson@ale.se
072-2304144

Malin Rödin
Lokalombud, Aroseniusskolan
malin.rodin@ale.se
076-8660533

Hidiana Silander
Lokalombud, da Vinciskolan Ale
hidianasilander@hotmail.com
0761677482

Gordana Martinovic
Lokalombud, Garnvindeskolan
gordana.martinovic@ale.se
0731078461

Hanna Berggren
Lokalombud, Garnvindeskolan
berggrenhanna22@gmail.com
070-9402802

Anna Enggren
Lokalombud, Himlaskolan
anna.enggren@ale.se

Christer Olsson
Lokalombud, Kyrkbyskolan Ale
christer.olsson@ale.se

Ola Wiberg
Lokalombud, Madenskolan
olawib0128@gmail.com
0303-330330

Sofia Taipale Dyverfors
Lokalombud, Nödingeskolan
sofiadyverfors@hotmail.com

Jenny Johansson
Huvudskyddsombud
jenny.johansson@ale.se
072-2304144

Annika Rosén
Skyddsombud, Ahlafors fria skola
annika-rosen@hotmail.com
0303-740080
070-3502749

Ellen Odlöv
Skyddsombud, da Vinciskolan Ale
ellen.odlow@ale.se

Thomas Eliasson
Skyddsombud, Kyrkbyskolan Ale
thoeli002@ale.se
0701769820
0701769820