• 2010-06-08 18.18
    Nya medlemmar i Båstads kommunförening
    Strandängsskolan fick ett lokalombud på årsmötet i mars.
    Vi välkomnar Peter Attesson till hans viktiga post.
    Läs mer