Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

LÖV-17

Ny lön från 1 April med utbetalning i Juni. (retroaktivt från 1/4)

Från och med 1 April 2017 ingår alla tillsvidareanställda medlemmar i årets löneöversyn, LÖV-17. Avtalet är sifferlöst men vi gissar på att det landar ungefär lika som förra året, runt 2-2.5% i bästa fall. Kommunen fortsätter även sin treåriga satsning på legitimerad och yrkesverksam lärarpersonal inom förskola och skola/utbildning och det ska fördelas samtidigt även om det är två olika potter. Utbildningsförvaltningen kommer inom given ekonomisk ram i första hand prioritera Skolledare inom förskola och skola, Speciallärare, Specialpedagoger, Skolpsykologer samt SFI-lärare. Det bottnar i en lönekartläggning där löneläget jämförts med närliggande kommuner och Enköping ligger långt under. LR yrkar givetvis på att även andra kategorier måste prioriteras.

 

Förhandlingsmodell: LR förhandlar löneförslaget direkt med rektorerna. som medlem får du ett meddelandesamtal när löneöversynen avslutats. Lönesamtalet ska ingå i medarbetarsamtalet!

Dialogmodell: Varje medarbetare får ett separat lönesamtal med rektor där ett förslag på ny lön presenteras och diskuteras. LR har ingen förhandlingsrätt för enskild medlem.

 

Nytt för i år är att  LR kommer att på prov testa dialogmodellen på några enheter. Vi har tidigare år hållit fast vid förhandlingsmodellen då vi inte varit nöjda med hur löneöversynen hanterats på enheterna. Det är vi inte nu heller men Dialogmodellen har använts av lärarförbundet sedan ett par år tillbaka och nu kommer även Kommunal att testa på några håll. Många upplever det som krångligt med två olika modeller på samma skola även om vi ser fördelar med förhandlingsmodellen. Arbetsgivaren tror starkt på fördelarna med dialogmodellen vilket vi inte riktigt håller med om innan vi testat. Vi gick ut med en förfrågan till våra lokalombud på skolorna och landade i att testa dialogmodellen på följande enheter:

Komvux, Korsängsskolan, Enöglaskolan, Grillby/Lillkyrkaskolorna, Munksundsskolan, Hummelstaskolan, Rombergaskolan, Skolstaskolan samt Grundsärskolan. Vi saknar lokalombud på alla enheter utom Komvux och Korsängsskolan så det är mycket viktigt att varje medlem tar kontakt med oss som jobbar fackligt centralt vid frågor! lr@enkoping.se eller 0701-625004

Dialogsamtalen ska äga rum mellan 13 april och 17 maj. Om du vill ha mer information om hur detta påverkar dig är ni välkomna att höra av er! Vi kommer gärna ut till skolan och håller i ett informationsmöte om ni är fler på samma skola som vill veta mer och få tips. Läs gärna på LRs hemsida om hur ett dialogsamtal ska gå till.(se länkar till höger)

Meddelandesamtal enligt förhandlingsmodellen genomförs 22 maj-14 juni. (preleminärt)


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Jenny Wibrell

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-06 12.07

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll