Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

H till M

Här forstsätter det med H till M.

 

 

 

 

 

 

 

 

H
HR, HumanResources. Ett arbetsgivarinstrument som t ex stöttar vid konflikt mellan medlem-chef eller vid rehab-ärenden.
Huvudskyddsombud, HSO. I Kungsbacka är det Örjan Modén, mobil: 0702599609. Övriga kommunombud är vice huvudskyddsombud.

I
”Incidentrapport”, (olycksfall, ohälsa och allvarliga tillbud)
Om det sker någon typ av skada, hot eller annat som påverkar våra medlemmar negativt, ska det skrivas en incidentrapport. Dessa ska sedan tas upp i LSG under Arbetsmiljö. Här kan du som ombud behöva hjälpa till. (Se även nedan under Tillbud.)
Se även under Insidan på kungsbacka.se.

J

K

Kallelse. Ska komma minst en vecka innan t ex LSG. Av denna ska framgå vilka ärenden som ska tas upp, vilka som är kallade, plats och tid. Underlag för beslut ska bifogas.

Kommunombud, KO. I Kungsbacka är det Mats Eriksson, mobil: 073 5402161. Övriga kommunombud är vice kommunombud.

Kontaktuppgifter. Gör en lista över medlemmarnas kontaktdata och lämna den vidare till kommunombudet. Där ska finnas namn, adress, privat e-mail/jobbmail och olika telefonnummer. Uppdateras en gång per år.

Kontaktuppgifter, kommunförening.
Telefonnummer: 0300-834384
Adress: Stadshuset, 43481 Kungsbacka
Mail: lararnas.riksforbund@kungsbacka.se
Besök: Borgmästaregatan 7D, vid Mekonomen/Varla

Kontrovers. Kontrovers mellan två medlemmar ska hanteras ytterst delikat. Du kan som lokalombud företräda en medlem, men ska då erbjuda hjälp till den andra parten. Tänk på att arbetsgivaren har det fulla ansvaret för denna typ av frågor. Tipsa om företagshälsovård och förorda att problemet löses av neutral person.

L

Lokalt kollektivavtal. Sluts endast mellan kommunombud och förvaltningschef. Ska aldrig vara sämre än centrala avtal.

LR, Stockholm. Telefonnummer: 08-613 27 00

LSG. Lokal samverkansgrupp där många beslut kring skolans verksamhet ska samverkas mellan arbetsgivare och fackliga representanter. Den är också skyddskommitté, vilket gör att det regleras i avtal hur många gånger dessa möten ska hållas. Det är minst fyra ggr per år.
Här tas alltid upp arbetsmiljö som en punkt. Annat som kan tas upp är tjänstefördelning, innehåll på utbildningsdagar och budgetfrågor. Se även Protokoll och Kallelse. Med editionsplikt menas att du som lokalombud har rätt att se alla dokument som arbetsgivaren åberopar, t ex statistik. Viktigt att följa upp föregående protokoll.

Lunchrast. Den ska enligt ATL, arbetstidslagen, förläggas senast efter fem timmar från arbetstidens start på dagen. Du får heller inte arbeta mer än fem timmar i följd utan rast.
Rasterna ska förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd”, ATL 15§. På din lunch ska du i princip kunna lämna skolan och ha tid till att äta på annan plats. Det innebär att lunchen ska schemaläggas med minst 45 min. Att äta pedagogisk lunch är ingen lunch enligt ATL, utan arbetstid. Arbetsgivaren kan heller inte lägga på en lång lunch för att få ned den totala arbetstiden d v s lösa ett organisatoriskt problem, för det strider mot allmän vedertagen policy. Kommuntjänstemän ska i detta fall betecknas som en enhetlig grupp.

Länkar, se nedan.

Lön. Inget som du som lokalombud ska ha med att göra. LR i Kungsbacka har valt efter medlemsomröstning den s k dialogmodellen och då ska arbetstagare och chef i dialog diskutera lön och motivera löneutveckling. Däremot att diskutera lönekriterier på ett medlemsmöte och inför lönesamtalen hjälpa medlemmarna med tips är viktigt. Det är också viktigt att du får arbetsgivaren att ta upp lönekriterierna på APT. Länktips om lönesamtal:
https://www.lr.se/lonerlagaravtal/lonochtrygghet/lonesamtalet.4.58a756071261d5f869480005157.html

M

Medlemsenheten, Stockholm.
Tel.: 08-613 27 00, knappval 1
Måndag-torsdag 9:00-12.00 samt 12:50-16:00 Fredagar 9:00-12:00
E-post: medlem@lr.se

Medlemsnummer. Finns t ex på tidningen Skolvärlden vid din adress.

”Min sida”. På LR´s hemsida finns ”Min sida” där man loggar in på sitt medlemsnummer som finns t ex på tidningen Skolvärlden vid din adress.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Mats Eriksson

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-21 20.18

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll