Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

S till Ö

Och här kommer de sista sökorden från S till Ö.

S

”SAM-pärm”. Ett instrument på kommunens hemsida om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Samverkansråd. Du kallas i god tid till kommunens LR-förening till s k samverkansråd ett par gånger per termin. Använd kallelsen som underlag för tjänstledighet, ska ske två veckor i förväg.

Samverkansavtal: Finns kommunalt avtal som till viss del ska ersätta MBL, medbestämmandelagen, för att göra samverkan smidigare.

Skyddskommitté
. Se LSG

T

Tillbud. Om medlem tror att det kan uppkomma en skada eller en negativ påverkan ska det skrivas en tillbudsanmälan. Ta upp vikten av att fylla i dessa vid medlemsmöten.
Här kan även andra aspekter än rent fysiska tillbud tas upp. Några exempel:
- Påtryckningar av föräldrar
- Digital stress
- Ökad arbetsbelastning t ex oförberedda vikariat
- Mailkontakt

Tips. Här kommer några tips om hur du kan jobba som lokalombud:
- Skapa en mailinglista och skicka regelbundet ut information till medlemmarna.
- Ta en del av anslagstavlan och gör till en snygg LR-yta, där du anslår t ex protokoll, kontaktdata och fackliga nyheter. Rama in denna din yta med färgad tejp, så den inte fylls med annat. (Se Affischering)
- Ha medlemsmöten, skapa diskussioner om fackliga frågor och var lyhörd. Gör gärna ett schema för dessa medlemsmöten i början av läsåret. Förhandla fram tid från APT.
- Tänk på att du är förtroendevald, så du inte lyfter in personliga åsikter utan tänk på att du representerar ett kollektiv och LR´s policy, kongressbeslut och stadgar.
- Delta alltid på LSG och var påläst inför dessa.
- Om det nyanställs, så presentera dig tidigt för de som anställs.
- Var alltid förhandlingsbar.

Tjänstefördelning. Ska presenteras innan terminslut och innan ferierna börjar. I samband med att den blir officiell rekommenderar vi ett medlemsmöte, så du har medlemmarnas åsikter om sina kommande tjänster inför LSG. Där ska tjänstefördelningen bestämmas. Tänk på att avtalet säger att det ska tas hänsyn till individuella förutsättningar och då kan tjänsterna se olika ut. Kolla hur arbetsgivaren löser problem kring obehöriga lärare vid betygssättning, så det finns tid för kollegor att hjälpa till med detta.

U
USK. Undervisningsskyldighet borta sedan länge. Dock finns det på många skolor fortfarande ett tänk kring detta när tjänstefördelning läggs. (Se ovan under A och nedan under Å.)

Utbildningar. Delta i de utbildningar som LR anordnar för dig som nyvalt lokalombud.

V

Varning. Kan tilldelas medlem av t ex disciplinära skäl. Sköts på kommuncentral nivå, då facklig organisation ska meddelas detta i samband med att medlem tilldelas varning. Vid upprepande fall av varningar kan medlem skiljas från tjänst. Skäl till varning kan inte vara mer än två månader gammalt. Någon annan disciplinär åtgärd finns inte, även om arbetsgivaren ibland lyfter varianter, t ex erinran.

Vice kommunombud. I Kungsbacka är det följande personer som är valda och tillika vice huvudskyddsombud:
Jon Thorbjörnson
Monica Neptun
Frida Hagelin
Maria Rundahl

X

Y

Z

Å

Årsarbetstid. I avtalet står det att en lärare som arbetar med ferietjänst ska vara bunden på sitt arbete 1360 timmar på 194 dagar. Det ger ett snitt på 35 h per vecka. Till detta kommer 10 h per vecka i s k förtroendetid. Kompetensutveckling ingår med 104 h i årsarbetstiden.

Årshjul. Ett förslag på hur ett lokalombud kan lägga upp sina aktiviteter under ett läsår. Se bild nedan.

Ä

Ö

Årshjul:

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Mats Eriksson

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-21 20.20

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll