Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunombudet och huvudskyddsombudet och de lokala ombuden på arbetsplatsen. Klicka på ett namn för att se kontaktuppgifter för personen.
Lars Magnusson Kommunombud
lr@lidingo.se
08-7313960
070-3131408
Johan Lundgren Kommunombud biträdande
lr@lidingo.se
08-7313954
073-1830913
Petra Nordgren LokalombudBodals skola
petra.nordgren@lidingo.se
070-2949292
Liv Nordell LokalombudBosöns idrottsfolkhögskola
liv.nordell@bosonifhs.se
070-5305744
070-7417130
Hanna Karlsson Stålhammar LokalombudHersby gymnasium
hannamariakarlsson@gmail.com
070-7811219
Johan Lundgren LokalombudHersby gymnasium
lr@lidingo.se
08-7313954
073-1830913
Mats Arneving LokalombudHögsätra skola
mats@education4innovation.com
0732632941
Stina Jonsved LokalombudKällängens skola
stinajonsved@hotmail.com
073-7314590
Johanna Björn LokalombudKäppala skola
majken555@hotmail.com
070-36407858
Sophia Barthelson LokalombudKäppala skola
sbn@lidingo.se
08-7316571
Emma Eriksson LokalombudLunaskolans Östra Gymnasium
emma.e.eriksson@gmail.com
070-9747172
Mats Larsson LokalombudMusikskolan
mats.larsson@lidingo.se
070-2315882
Sofia Bäckström LokalombudTorsviks skola
sofia.backstrom@lidingo.se
08-7314478
072-7003252
Emily Borgeling Linder LokalombudTorsviks skola
emilyblinder@yahoo.se
070-9352816
Catrine Bergling LokalombudVuxenutbildningen
catrine.bergling@gmail.com
070-5466121
Johan Lundgren Huvudskyddsombud
lr@lidingo.se
08-7313954
073-1830913
Rikard Mettävainio SkyddsombudHersby gymnasium
rmo@lidingo.se
08-7313924
070-6040874
Elisabeth Lidefelt SkyddsombudHögsätra skola
elisabeth.lidefelt@lidingo.se
08-7313820
Birger Waern SkyddsombudKällängens skola
bwa@lidingo.se
070-7551671
Sophia Barthelson SkyddsombudKäppala skola
sbn@lidingo.se
08-7316571
Fransisco Sazo SkyddsombudVuxenutbildningen
fso@lidingo.se
070-7579693
Lars Magnusson Kommunföreningsordförande
lr@lidingo.se
08-7313960
070-3131408

Lars Magnusson
Kommunombud
lr@lidingo.se
08-7313960
070-3131408

Johan Lundgren
Kommunombud biträdande
lr@lidingo.se
08-7313954
073-1830913

Petra Nordgren
Lokalombud, Bodals skola
petra.nordgren@lidingo.se
070-2949292

Liv Nordell
Lokalombud, Bosöns idrottsfolkhögskola
liv.nordell@bosonifhs.se
070-5305744
070-7417130

Hanna Karlsson Stålhammar
Lokalombud, Hersby gymnasium
hannamariakarlsson@gmail.com
070-7811219

Johan Lundgren
Lokalombud, Hersby gymnasium
lr@lidingo.se
08-7313954
073-1830913

Mats Arneving
Lokalombud, Högsätra skola
mats@education4innovation.com
0732632941

Stina Jonsved
Lokalombud, Källängens skola
stinajonsved@hotmail.com
073-7314590

Johanna Björn
Lokalombud, Käppala skola
majken555@hotmail.com
070-36407858

Sophia Barthelson
Lokalombud, Käppala skola
sbn@lidingo.se
08-7316571

Emma Eriksson
Lokalombud, Lunaskolans Östra Gymnasium
emma.e.eriksson@gmail.com
070-9747172

Mats Larsson
Lokalombud, Musikskolan
mats.larsson@lidingo.se
070-2315882

Sofia Bäckström
Lokalombud, Torsviks skola
sofia.backstrom@lidingo.se
08-7314478
072-7003252

Emily Borgeling Linder
Lokalombud, Torsviks skola
emilyblinder@yahoo.se
070-9352816

Catrine Bergling
Lokalombud, Vuxenutbildningen
catrine.bergling@gmail.com
070-5466121

Johan Lundgren
Huvudskyddsombud
lr@lidingo.se
08-7313954
073-1830913

Rikard Mettävainio
Skyddsombud, Hersby gymnasium
rmo@lidingo.se
08-7313924
070-6040874

Elisabeth Lidefelt
Skyddsombud, Högsätra skola
elisabeth.lidefelt@lidingo.se
08-7313820

Birger Waern
Skyddsombud, Källängens skola
bwa@lidingo.se
070-7551671

Sophia Barthelson
Skyddsombud, Käppala skola
sbn@lidingo.se
08-7316571

Fransisco Sazo
Skyddsombud, Vuxenutbildningen
fso@lidingo.se
070-7579693

Lars Magnusson
Kommunföreningsordförande
lr@lidingo.se
08-7313960
070-3131408