Sök Sök
Meny Meny

Logga in

10 steg mot en hälsosam arbetsbelastning

Igår, 17/2, lämnade Lärarnas Riksförbund i Lund in en skrivelse till samtliga skolförvaltningar om hur Lunds kommun kan sänka lärarnas arbetsbelastning.

Skrivelsen, som antagits av LR-Lunds styrelse som kommunföreningens officiella väg framåt i arbetsbelastningsfrågan, kan du ta del av i sin helhet i spalten till höger på denna sida.

Den innehåller 10 konkreta, enkla och framför allt snabba åtgärder kommunen kan vidta vilka, enligt LR-Lunds årliga arbetsmiljöenkät och diskussioner med lärare, skulle ge en faktisk effekt på arbetsbelastningen.

De flesta åtgärderna skulle kunna genomföras från och med augusti och resten under nästa läsår, om Lunds kommun verkligen har viljan att sänka sina lärares ohälsa.

De 10 åtgärder som krävs är

  1. Avskaffa rastvaktande och pedagogiska måltider som arbetsuppgifter för lärare

  2. Avskaffa mentorskap som arbetsuppgift för lärare i gymnasiet och högstadiet

  3. Förstärk elevhälsoresursen i låg- och mellanstadiet

  4. Inför central rättning av nationella prov

  5. Inför fast vikariepool

  6. Huvudklassrum för alla lärare

  7. Inför verkligt och fungerande introduktionsår för nyexaminerade lärare

  8. Ansvaret för frånvarande elever ska inte läggas på undervisande lärare

  9. Arbetsrum med arbetsro

  10. Prioriteringslista - vilka arbetsmoment skall prioriteras vid hög arbetsbelastning

Läs mer om varje föreslagen åtgärd i dokumentet till höger på denna sida!

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-18 09.46

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Dokument för nedladdning