Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Begäran om föreläggande mot Lunds grundskolor

Torsdagen den 9 mars skickade Lärarnas Riksförbund i Lund in en begäran om föreläggande till Arbetsmiljöverket. En enig styrelse begär att AMV ska förelägga Lunds grundskoleförvaltningar att åtgärder mot lärarnas höga arbetsbelastning.

Den 21 januari 2016 lämnade Lärarnas Riksförbund i Lund in en anmälan med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6a§ om att uppenbar risk för ohälsa förelåg för medlemmarna (dnr 2016/003804). Lärarnas Riksförbund lämnade strax efter in en lista med 10 förslag på förbättringar.

Arbetsgivaren svarade att vi partsgemensamt skulle kartlägga nuläget och de behov som finns för att tillsammans komma fram till relevanta åtgärder.

Under oktober till november 2016 genomförde Lärarnas Riksförbund i Lund ytterligare en arbetsmiljöundersökning. Denna visade på att inga åtgärder har vidtagits och vi konstaterar att arbetsgivaren inte lever upp till sitt svar till Lärarnas Riksförbund den 23 februari 2016.

Även resultatet av Lunds kommuns egen medarbetarenkät hösten 2016 överensstämmer med det som Lärarnas Riksförbund påvisat.

LRs lokalombud i Lunds kommun fattade vid kommunföreningens styrelsemöte det eniga beslutet att vända sig till Arbetsmiljöverket.

Därför kräver Lärarnas Riksförbund att det i enlighet med AFS 2015:4, AFS 2001:1, AML Kp2 2-3§, AML Kp3 2§, skapas en hälsosam arbetsbelastning, där krav och resurser är i balans, genom att grundskoleförvaltningarna i Lund upprättar prioriterings-ordningar som stöd för den anställde när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras.

Om du vill läsa LR-Lunds arbetsmiljöenkäter eller ta del av de förslag som lagts från vår sida för att komma tillrätta med arbetsbelastningsproblematiken bland lärarna i Lund, kan du klicka HÄR.

 


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-28 08.44

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll