Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Underrättelse om föreläggande mot Lunds kommuns grundskolor

Den 5 maj underrättade Arbetsmiljöverket Lunds kommun om att man överväger ett föreläggande för att få kommunen att vidta vissa åtgärder för att komma åt lärarnas alltför höga arbetsbelastning. Kommunen har på sig till den 28 maj att överklaga beslutet.

Enligt underrättelsen kommer Lunds kommun åläggas att

  • se till att lärarna känner till vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras. Prioriteringen ska dokumenteras skriftligt och göras känd bland lärarna.
  • klargöra vilka arbetsuppgifter lärarna egentligen ska utföra
  • klargöra för lärarna vilket resultat som ska uppnås med arbetet
  • klargöra om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur
  • klargöra vem läraren kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet

Åtgärderna ska vara klara den 28 september.

Enligt Robert Jivegård, ordförande och kommunombud för LR-Lund, är detta ett viktigt första steg på vägen mot en förbättrad arbetsmiljö för lärarnas i Lund:

"Från mitt perspektiv är Arbetsmiljöverkets yttrande inte förvånande. Nu gäller det att fack och arbetsgivare tillsammans arbetar skyndsamt och kraftfullt med lösningar mot arbetsbelastningen och för att arbetsplatserna ska leva upp till arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Först när medlemmarna anser att arbetsbelastningen är rimlig, så kan jag vara nöjd".

 

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Redaktionen

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-08 21.05

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll