• 2017-05-08 09.33
  Underrättelse om föreläggande mot Lunds kommuns grundskolor

  Den 5 maj underrättade Arbetsmiljöverket Lunds kommun om att man överväger ett föreläggande för att få kommunen att vidta vissa åtgärder för att komma åt lärarnas alltför höga arbetsbelastning. Kommunen har på sig till den 28 maj att överklaga beslutet.
  Läs mer
 • 2017-03-28 08.57
  Arbetsmiljöinspektion i Lund

  Den 6 april kommer Arbetsmiljöverket att genomföra en inspektion i Lunds kommun. Inspektionen äger rum med anledning av att Lärarnas Riksförbund i Lund begärt föreläggande mot kommunens två grundskoleförvaltningar på grund av bristande åtgärder mot lärarnas dåliga arbetsmiljö.
  Läs mer
 • 2017-03-13 18.59
  Begäran om föreläggande mot Lunds grundskolor

  Torsdagen den 9 mars skickade Lärarnas Riksförbund i Lund in en begäran om föreläggande till Arbetsmiljöverket. En enig styrelse begär att AMV ska förelägga Lunds grundskoleförvaltningar att åtgärder mot lärarnas höga arbetsbelastning.
  Läs mer
 • 2016-02-29 11.12
  Enormt intresse för sänkt arbetsbelastning

  Intresset för LRs förslag för att sänka arbetsbelastningen för lärarna i Lund har varit helt enormt. Vi är överväldigade och vill tacka för allt stöd.
  Läs mer
 • 2016-02-18 09.39
  10 steg mot en hälsosam arbetsbelastning
  Igår, 17/2, lämnade Lärarnas Riksförbund i Lund in en skrivelse till samtliga skolförvaltningar om hur Lunds kommun kan sänka lärarnas arbetsbelastning.
  Läs mer