Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunombudet och huvudskyddsombudet och de lokala ombuden på arbetsplatsen. Klicka på ett namn för att se kontaktuppgifter för personen.
Stefan Hemb Kommunombud
stefan.hemb@lr.se
0511-32321
0768949060
Yvonne Klein Kommunombud biträdande
yvonne_klein@hotmail.com
070-2195689
Lennart Karlsson Kommunombud biträdande
skomakartorp@yahoo.se
0511-32327
070-5193106
Mårten Mårtensson Jern LokalombudArdalaskolan
marten.martessonjern@skara.se
073-3953143
Markus Nilsson LokalombudDjäkneskolan
markus.nilsson@skara.se
076-8289857
Lennart Karlsson LokalombudKatedralskolan
skomakartorp@yahoo.se
0511-32327
070-5193106
Erik Svanström LokalombudNaturbruksgymnasiet Uddetorp
erik.svanstrom@vgregion.se
073-5423234
Magda-Lena Elmgren Axelsson LokalombudValleskolan
magda-lena.elmgrenaxelsson@live.com
0511-32942
073-7164774
Gunilla Gustavsson LokalombudVarnhems skola
gunilla.gustavsson@skara.se
0511-32944
076-1399084
Erland Runelid Huvudskyddsombud
erland.runelid@gmail.com
073-0751076
Johan Hjertén Huvudskyddsombud
johanhjerten@gmail.com
0511-32290
070-9326529
Mårten Mårtensson Jern SkyddsombudArdalaskolan
marten.martessonjern@skara.se
073-3953143
Paulina Alf SkyddsombudGällkvistskolan
paulina.svanalf@skara.se
0511-32248
070-2370784
Ingemar Ivarsson SkyddsombudKatedralskolan
ingemar.ivarsson@skara.se
0511-32590
070-9401614
Johan Hjertén SkyddsombudKatedralskolan
johanhjerten@gmail.com
0511-32290
070-9326529
Sune Strömberg SkyddsombudKatedralskolan
sune.stromberg@skara.se
070-3890747
Christina Wallin SkyddsombudVuxenutbildningen Skara
christina-wallin@telia.com
Stefan Hemb Kommunföreningsordförande
stefan.hemb@lr.se
0511-32321
0768949060

Stefan Hemb
Kommunombud
stefan.hemb@lr.se
0511-32321
0768949060

Yvonne Klein
Kommunombud biträdande
yvonne_klein@hotmail.com
070-2195689

Lennart Karlsson
Kommunombud biträdande
skomakartorp@yahoo.se
0511-32327
070-5193106

Mårten Mårtensson Jern
Lokalombud, Ardalaskolan
marten.martessonjern@skara.se
073-3953143

Markus Nilsson
Lokalombud, Djäkneskolan
markus.nilsson@skara.se
076-8289857

Lennart Karlsson
Lokalombud, Katedralskolan
skomakartorp@yahoo.se
0511-32327
070-5193106

Erik Svanström
Lokalombud, Naturbruksgymnasiet Uddetorp
erik.svanstrom@vgregion.se
073-5423234

Magda-Lena Elmgren Axelsson
Lokalombud, Valleskolan
magda-lena.elmgrenaxelsson@live.com
0511-32942
073-7164774

Gunilla Gustavsson
Lokalombud, Varnhems skola
gunilla.gustavsson@skara.se
0511-32944
076-1399084

Erland Runelid
Huvudskyddsombud
erland.runelid@gmail.com
073-0751076

Johan Hjertén
Huvudskyddsombud
johanhjerten@gmail.com
0511-32290
070-9326529

Mårten Mårtensson Jern
Skyddsombud, Ardalaskolan
marten.martessonjern@skara.se
073-3953143

Paulina Alf
Skyddsombud, Gällkvistskolan
paulina.svanalf@skara.se
0511-32248
070-2370784

Ingemar Ivarsson
Skyddsombud, Katedralskolan
ingemar.ivarsson@skara.se
0511-32590
070-9401614

Johan Hjertén
Skyddsombud, Katedralskolan
johanhjerten@gmail.com
0511-32290
070-9326529

Sune Strömberg
Skyddsombud, Katedralskolan
sune.stromberg@skara.se
070-3890747

Christina Wallin
Skyddsombud, Vuxenutbildningen Skara
christina-wallin@telia.com

Stefan Hemb
Kommunföreningsordförande
stefan.hemb@lr.se
0511-32321
0768949060