Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunombudet och huvudskyddsombudet och de lokala ombuden på arbetsplatsen. Klicka på ett namn för att se kontaktuppgifter för personen.

Eva Dekany-Ström Kommunombud
eva.dekanystrom@sodertalje.se
08-55021000
070-8580884
Jörgen Krüsell Kommunombud biträdande
jorgen.krusell@sodertalje.se
076-6480851
Pierre Yackob Kommunombud biträdande
pierre.yackob@sodertalje.se
08-52303254
073-6435638
Anna Winscher LokalombudBlombackaskolan
anna.winscher@gmail.com
070-2343311
Pierre Yackob LokalombudHovsjöskolan
pierre.yackob@sodertalje.se
08-52303254
073-6435638
Maria Jansson LokalombudHölöskolan
maejansson@gmail.com
072-3202309
Basem Hanna Efrem LokalombudIgelsta Grundskola
basem.efrem@gmail.com
073-8676259
070-7733577
Alison Kerr LokalombudInternationella Engelska Skolan i Södertälje
ally_k_@hotmail.com
0709706791
0732438629
Admun Riad Edmon LokalombudJärna grundskola, Eneskolan och Ådalsskolan
admun.riad.edmon@gmail.com
070-4855776
070-4855776
Eva Dekany-Ström LokalombudKulturskolan
eva.dekanystrom@sodertalje.se
08-55021000
070-8580884
Esmeralda Iversjö LokalombudMorabergs Studiecentrum
esmeralda.iversjo@sodertalje.se
0766482159
Anneli Tornesque LokalombudOxbacksskolan
070-2372822
Rana Salim Nabil LokalombudPershagenskolan
rana_nabil_80@hotmail.com
Sargon Moraho LokalombudRonnaskolan H
bethmoraho@gmail.com
072-3151860
Anna Helge LokalombudRosenborgskolan
annahelge10@gmail.com
073-9466544
Eva Maria Kilås LokalombudStålhamraskolan
evamaria@kilas.se
076-6483316
076-6483316
Nada Gouriye LokalombudSödertäljes Praktiska Gymnasium
nada-gouriye@hotmail.com
0702268389
070-4906965
Helene De La Haye LokalombudTorekällgymnasiet
elleheurlin@msn.com
073-5019600
Emelie Nejström LokalombudTäljegymnasiet
emelie.nejstrom@sodertalje.se
070-4461630
Dan Sterner LokalombudVackstanäsgymnasiet
dan.sterner3@gmail.com
08-52798028
070-2274036
Elisabet Strömberg LokalombudWasaskolan
elisabet@stroemberg.eu
08-52301032
Sarah Klerkefors LokalombudWendela Hebbegymnasiet
klerkefors@gmail.com
08-55021442
070-8526844
Gunilla Norberg LokalombudVuxenutbildningen
gunilla.norberg@comhem.se
076-3414123
Jörgen Krüsell Huvudskyddsombud
jorgen.krusell@sodertalje.se
076-6480851
Hala Kaldoyo SkyddsombudBlombackaskolan
hala.kaldoyo@sodertalje.se
076-6481887
070-9410342
Mirella Esteffan SkyddsombudHovsjöskolan
mirella.estaffan@sodertalje.se
070-4982925
Christin Karlsson SkyddsombudHölöskolan
christin.karlsson@holoskolan.se
073-9482399
Hanna Randal SkyddsombudInternationella Engelska Skolan i Södertälje
hanna.randal@vittra.se
073-5280572
Mattias Lindström SkyddsombudJärna grundskola, Eneskolan och Ådalsskolan
mattias_lindstro@hotmail.com
076-3983668
Kjerstin Tanghöj SkyddsombudKulturskolan
kjerstin.tanghoj@sodertalje.se
08-52301538
070-2478173
Hesna Köhler SkyddsombudMorabergs Studiecentrum
Hesna.kohler@sodertalje.se
076-3531797
Jimmy Rimsby SkyddsombudOxbacksskolan
jimmy.rimsby@sodertalje.se
08-52301310
073-5956889
Mikael Apelsten SkyddsombudRonnaskolan H
mikael.apelsten@icloud.com
072-9428410
Susanne de Brun Mangs SkyddsombudRosenborgskolan
susanne.debrun@sodertalje.se
072-3122157
Kristina Hernborg SkyddsombudSoldalaskolan
kristina.hernborg@sodertalje.se
070-4337198
Anders Avelin SkyddsombudStålhamraskolan
anders.avelin@sodertalje.se
070-9945941
Lena Ax SkyddsombudTorekällgymnasiet
lena.ax@sodertalje.se
08-52304122
08-52304122
Anette Dorsett SkyddsombudTäljegymnasiet
annedor@telia.com
073-0247772
Göran Löflund SkyddsombudVackstanäsgymnasiet
goran.loflund@vackstanas.se
08-52298047
073-6798172
Ilona Mila SkyddsombudWasaskolan
ilona.mila@sodertalje.se
076-7247161
070-8103187
Johanna Isgren SkyddsombudWendela Hebbegymnasiet
ajisgren@gmail.com
08-52306048
070-2916539
Gunilla Norberg SkyddsombudVuxenutbildningen
gunilla.norberg@comhem.se
076-3414123
Eva Dekany-Ström Kommunföreningsordförande
eva.dekanystrom@sodertalje.se
08-55021000
070-8580884

Eva Dekany-Ström
Kommunombud
eva.dekanystrom@sodertalje.se
08-55021000
070-8580884

Jörgen Krüsell
Kommunombud biträdande
jorgen.krusell@sodertalje.se
076-6480851

Pierre Yackob
Kommunombud biträdande
pierre.yackob@sodertalje.se
08-52303254
073-6435638

Anna Winscher
Lokalombud, Blombackaskolan
anna.winscher@gmail.com
070-2343311

Pierre Yackob
Lokalombud, Hovsjöskolan
pierre.yackob@sodertalje.se
08-52303254
073-6435638

Maria Jansson
Lokalombud, Hölöskolan
maejansson@gmail.com
072-3202309

Basem Hanna Efrem
Lokalombud, Igelsta Grundskola
basem.efrem@gmail.com
073-8676259
070-7733577

Alison Kerr
Lokalombud, Internationella Engelska Skolan i Södertälje
ally_k_@hotmail.com
0709706791
0732438629

Admun Riad Edmon
Lokalombud, Järna grundskola, Eneskolan och Ådalsskolan
admun.riad.edmon@gmail.com
070-4855776
070-4855776

Eva Dekany-Ström
Lokalombud, Kulturskolan
eva.dekanystrom@sodertalje.se
08-55021000
070-8580884

Esmeralda Iversjö
Lokalombud, Morabergs Studiecentrum
esmeralda.iversjo@sodertalje.se
0766482159

Anneli Tornesque
Lokalombud, Oxbacksskolan
070-2372822

Rana Salim Nabil
Lokalombud, Pershagenskolan
rana_nabil_80@hotmail.com

Sargon Moraho
Lokalombud, Ronnaskolan H
bethmoraho@gmail.com
072-3151860

Anna Helge
Lokalombud, Rosenborgskolan
annahelge10@gmail.com
073-9466544

Eva Maria Kilås
Lokalombud, Stålhamraskolan
evamaria@kilas.se
076-6483316
076-6483316

Nada Gouriye
Lokalombud, Södertäljes Praktiska Gymnasium
nada-gouriye@hotmail.com
0702268389
070-4906965

Helene De La Haye
Lokalombud, Torekällgymnasiet
elleheurlin@msn.com
073-5019600

Emelie Nejström
Lokalombud, Täljegymnasiet
emelie.nejstrom@sodertalje.se
070-4461630

Dan Sterner
Lokalombud, Vackstanäsgymnasiet
dan.sterner3@gmail.com
08-52798028
070-2274036

Elisabet Strömberg
Lokalombud, Wasaskolan
elisabet@stroemberg.eu
08-52301032

Sarah Klerkefors
Lokalombud, Wendela Hebbegymnasiet
klerkefors@gmail.com
08-55021442
070-8526844

Gunilla Norberg
Lokalombud, Vuxenutbildningen
gunilla.norberg@comhem.se
076-3414123

Jörgen Krüsell
Huvudskyddsombud
jorgen.krusell@sodertalje.se
076-6480851

Hala Kaldoyo
Skyddsombud, Blombackaskolan
hala.kaldoyo@sodertalje.se
076-6481887
070-9410342

Mirella Esteffan
Skyddsombud, Hovsjöskolan
mirella.estaffan@sodertalje.se
070-4982925

Christin Karlsson
Skyddsombud, Hölöskolan
christin.karlsson@holoskolan.se
073-9482399

Hanna Randal
Skyddsombud, Internationella Engelska Skolan i Södertälje
hanna.randal@vittra.se
073-5280572

Mattias Lindström
Skyddsombud, Järna grundskola, Eneskolan och Ådalsskolan
mattias_lindstro@hotmail.com
076-3983668

Kjerstin Tanghöj
Skyddsombud, Kulturskolan
kjerstin.tanghoj@sodertalje.se
08-52301538
070-2478173

Hesna Köhler
Skyddsombud, Morabergs Studiecentrum
Hesna.kohler@sodertalje.se
076-3531797

Jimmy Rimsby
Skyddsombud, Oxbacksskolan
jimmy.rimsby@sodertalje.se
08-52301310
073-5956889

Mikael Apelsten
Skyddsombud, Ronnaskolan H
mikael.apelsten@icloud.com
072-9428410

Susanne de Brun Mangs
Skyddsombud, Rosenborgskolan
susanne.debrun@sodertalje.se
072-3122157

Kristina Hernborg
Skyddsombud, Soldalaskolan
kristina.hernborg@sodertalje.se
070-4337198

Anders Avelin
Skyddsombud, Stålhamraskolan
anders.avelin@sodertalje.se
070-9945941

Lena Ax
Skyddsombud, Torekällgymnasiet
lena.ax@sodertalje.se
08-52304122
08-52304122

Anette Dorsett
Skyddsombud, Täljegymnasiet
annedor@telia.com
073-0247772

Göran Löflund
Skyddsombud, Vackstanäsgymnasiet
goran.loflund@vackstanas.se
08-52298047
073-6798172

Ilona Mila
Skyddsombud, Wasaskolan
ilona.mila@sodertalje.se
076-7247161
070-8103187

Johanna Isgren
Skyddsombud, Wendela Hebbegymnasiet
ajisgren@gmail.com
08-52306048
070-2916539

Gunilla Norberg
Skyddsombud, Vuxenutbildningen
gunilla.norberg@comhem.se
076-3414123

Eva Dekany-Ström
Kommunföreningsordförande
eva.dekanystrom@sodertalje.se
08-55021000
070-8580884