Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Arbetslagledare avtal

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL
2006-12-08     
SÖDERTÄLJE KOMMUN samt
Lärarförbundet och LR
 
Ersättning och uppdrag för arbetslagsledare inom grund-, gymnasie- och förskola
   
              Parter:
Södertälje kommun genom dess personalutskott samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (LR), Södertälje
  
              Närvarande:
För kommunen:Petra Klingblom och Margareta Sörensen
   
För Lärarförbundet : Birgitta Eriksson
För LR: Henry Wallum Blom
 
              Protokollförare:
Margareta Sörensen
  
              Justerare:
Margareta Sörensen, Birgitta Eriksson och Henry W Blom
 
§ 1
Förhandlingarna har påkallats av arbetsgivaren för att
fastställa vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget som arbetslagsledare
fastställa hur tillsättningen av arbetslagsledare ska komma överens
om ersättningen för uppdraget som arbetslagsledare.

§ 2
Efter gemensamma och enskilda överläggningar träffas nedanstående överenskommelser.
 
Arbetslagsledares uppdrag innebär
att i samverkan med medlemmarna i arbetslaget ansvara för att de uppgifter som åligger arbetslaget blir utförda, jämt fördelade, uppföljda och utvärderade   
att leda arbetslagsträffarna och ansvara för att minnesanteckningar förs
att regelbundet träffa skolans ledningsgrupp och bidra till skolans utveckling
att vara en länk mellan arbetslag och ledningsgrupp
att ansvara för information till rektor om hur ett aktivt barn-/elevvårdsarbete förs i arbetslaget
att ansvara för att tid avsätts för pedagogiska diskussioner.
 
Tillsättning av arbetslagsledare
Uppdraget som arbetslagsledare annonseras internt på resp skola.
Förslag till arbetslagsledare diskuteras i A-samverkan innan rektors beslut.
Uppdraget som arbetslagsledare omfattar en tid på två år med möjlighet till förlängning.
Särskild anställningskontrakt upprättas (se bilaga).
Kompetensutveckling för uppdraget ska ges.
Tid avsätts för uppdraget inom tjänsten efter diskussioner i A-samverkan.
 
Titel och ersättning
Arbetstagare med uppdrag enligt denna överenskommelse benämns arbetslagsledare vid samtliga skolor och i samtliga skolformer.
 
Till arbetslagsledare med helt uppdrag utges ersättning med 1 000 kronor per månad. Vid delning av uppdraget mellan två eller fler arbetstagare utges ersättning i proportion till uppdragets omfattning, dock högst 1 000 kronor per månad tillsammans.

 
Giltighetstid mm
Överenskommelsen gäller fr o m 2007-01-01 t o m 2008-12-31.
Utvärdering av överenskommelsen sker efter ett år.

 
§ 3
Förhandlingarna förklaras avslutade.
 
Vid protokollet
Margareta Sörensen
                                                            
Justeras den      /     2006 
            
För Södertälje kommun             
Margareta Sörensen 

För Lärarförbundet :                   För Lärarnas Riksförbund
Birgitta Eriksson                Henry W Blom 
 
                                                

 

 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             

 

 

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Jörgen Krüsell

Sidan senast uppdaterad: 2011-01-31 14.17

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll