Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Ersättning för mentorskap o SYV som tar emot praktikanter

Ersättning för mentorskap (och arbete inom ITIS-projekt) samt till studie- och yrkesvägledare som tar emot praktikanter från Högskolan
 
Parter:
Södertälje kommun genom dess förhandlingsutskott samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, Södertälje

 Närvarande:
För kommunen: Margareta Sörensen och Rolf Sjöberg
För Lärarförbundet: Birgitta Eriksson och Anders Gremberg
För Lärarnas Riksförbund: Henry Wallum Blom
 
Protokollförare:
Margareta Sörensen

 Justerare:
Margareta Sörensen, Birgitta Eriksson och Henry Wallum Blom

 
§ 1
Förhandlingarna hade påkallats med anledning av att Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund aktualiserat frågan om ersättning
för lärare som åtar sig mentorskap för nyutbildade lärare
för lärare som är handledare i ITIS-projekt samt
till studie- och yrkesvägledare som tar emot praktikanter.
 
§ 2
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund yrkar att lärare som åtar sig mentorskap för nyutbildade lärare och för lärare som är handledare i ITIS-projekt ska erhålla lönetillägg eller i första hand nedsättning i den reglerade arbetstiden. Lärarförbunden yrkar också att eventuell löneökning efter poänggivande utbildning inte ska tas ur löneutrymmet för löneöversynsförhandlingar.
 
§ 3
Efter gemensamma och enskilda överläggningar avvisar arbetsgivaren yrkandena från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Arbetsgivaren anser
att för lärare som åtar sig mentorskap eller är handledare i ITIS- projekt ska de särskilda arbetsuppgifterna beaktas vid löneöversynsförhandlingarna och ligga som grund för löneökningen
att löneökningen ska avräknas löneutrymmet för löneöversynsförhandlingen
att tiden för fullgörande av mentorskap och handledare i ITIS-projekt ska rymmas inom den reglerade arbetstiden.
 
Lärarförbunden lämnar särskild protokollsanteckning enligt bilaga till detta protokoll.
 
Utvärdering av arbetsbelastning mm ska göras i samband med utvärderingen av verksamhetsförlagd utbildning under maj 2003.
 
§ 4
Vad gäller mentorskap fastställs att
De nyutbildade inom ramen för sin arbetstid ska ha möjlighet att delta i mentorsamtal.
Tid för regelbundna träffar avsätts inom den reglerade arbetstiden.
Inom ramen för arbetstiden ska mentor ges tillfälle att träffa andra mentorer i en nätverksgrupp ca 2 gånger/termin.
Mentorskapets varaktighet är, enligt avtal, ett år.
Mentorer har rätt att under arbetstid delta i kompetensutveckling i mentorskap.
 
§ 5
Efter överläggningar överenskoms att studie- och yrkesvägledare som tar emot praktikanter från Högskolan ersätts med 585 kronor per vecka för varje praktikant.
 
§ 6
Förhandlingarna förklaras avslutade.

 
Vid protokollet
 
Margareta Sörensen
 
Justeras den      /     2002                                                 Justeras den      /     2002
För Södertälje kommun:                                                  För Lärarförbundet:

 Margareta Sörensen

 Justeras den       /      2002
För Lärarnas Riksförbund:

 Henry W Blom

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Jörgen Krüsell

Sidan senast uppdaterad: 2010-06-01 09.52

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll