Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunombudet och huvudskyddsombudet och de lokala ombuden på arbetsplatsen. Klicka på ett namn för att se kontaktuppgifter för personen.
Emma Ramhult Kommunombud
emmaramhult@hotmail.com
070-4392765
070-4392765
Helena Hellman Kommunombud biträdande
helena.hellman@stenungsund.se
0303-738205
073-0318611
Anders Jakobsson Kommunombud biträdande
anders.jakobsson@stenung.stenungsund.se
070-2779140
Lina Eriksson Kommunombud biträdande
lina.eriksson@stenungsund.se
070-4478744
Magnus Dahlén Kommunombud biträdande
magistermagnusdahlen@gmail.com
0303-732984
0703742984
Lina Eriksson LokalombudKristinedalskolan
lina.eriksson@stenungsund.se
070-4478744
Lena Grenhage LokalombudKyrkenorumskolan
lena_grenhage@me.com
Helena Hellman LokalombudNösnäsgymnasiet
helena.hellman@stenungsund.se
0303-738205
073-0318611
Magnus Dahlén LokalombudNösnäsgymnasiet
magistermagnusdahlen@gmail.com
0303-732984
0703742984
Jarle Hildonen LokalombudStenungskolan
jarle.hildonen@stenungsund.se
Martin Grundvall LokalombudStenungsunds montessoriskola
martin.grundvall@stenungsundsmontessori.se
073-6861631
Sara Thim LokalombudStora Högaskolan
sara.thim@stenungsund.se
070-3174490
Susanne Swedenborg LokalombudVuxenutbildningen i Stenungsund
susanne.swedenborg@stenungsund.se
070-3834075
Anders Jakobsson Huvudskyddsombud
anders.jakobsson@stenung.stenungsund.se
070-2779140
Lina Eriksson SkyddsombudKristinedalskolan
lina.eriksson@stenungsund.se
070-4478744
Helena Bladh SkyddsombudStora Högaskolan
helena.bladh1964@gmail.com
070-8770216
Emma Ramhult Kommunföreningsordförande
emmaramhult@hotmail.com
070-4392765
070-4392765
Magnus Dahlén Kommunföreningsordförande vice
magistermagnusdahlen@gmail.com
0303-732984
0703742984

Emma Ramhult
Kommunombud
emmaramhult@hotmail.com
070-4392765
070-4392765

Helena Hellman
Kommunombud biträdande
helena.hellman@stenungsund.se
0303-738205
073-0318611

Anders Jakobsson
Kommunombud biträdande
anders.jakobsson@stenung.stenungsund.se
070-2779140

Lina Eriksson
Kommunombud biträdande
lina.eriksson@stenungsund.se
070-4478744

Magnus Dahlén
Kommunombud biträdande
magistermagnusdahlen@gmail.com
0303-732984
0703742984

Lina Eriksson
Lokalombud, Kristinedalskolan
lina.eriksson@stenungsund.se
070-4478744

Lena Grenhage
Lokalombud, Kyrkenorumskolan
lena_grenhage@me.com

Helena Hellman
Lokalombud, Nösnäsgymnasiet
helena.hellman@stenungsund.se
0303-738205
073-0318611

Magnus Dahlén
Lokalombud, Nösnäsgymnasiet
magistermagnusdahlen@gmail.com
0303-732984
0703742984

Jarle Hildonen
Lokalombud, Stenungskolan
jarle.hildonen@stenungsund.se

Martin Grundvall
Lokalombud, Stenungsunds montessoriskola
martin.grundvall@stenungsundsmontessori.se
073-6861631

Sara Thim
Lokalombud, Stora Högaskolan
sara.thim@stenungsund.se
070-3174490

Susanne Swedenborg
Lokalombud, Vuxenutbildningen i Stenungsund
susanne.swedenborg@stenungsund.se
070-3834075

Anders Jakobsson
Huvudskyddsombud
anders.jakobsson@stenung.stenungsund.se
070-2779140

Lina Eriksson
Skyddsombud, Kristinedalskolan
lina.eriksson@stenungsund.se
070-4478744

Helena Bladh
Skyddsombud, Stora Högaskolan
helena.bladh1964@gmail.com
070-8770216

Emma Ramhult
Kommunföreningsordförande
emmaramhult@hotmail.com
070-4392765
070-4392765

Magnus Dahlén
Kommunföreningsordförande vice
magistermagnusdahlen@gmail.com
0303-732984
0703742984

LR Expedition Stenungsund

Besöksadress: Göteborgsvägen 20 B, 444 31 Stenungsund

Kommunombud: Emma Ramhult

Tel:0303-732557

Mobil:070-4392765