Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunombudet och huvudskyddsombudet och de lokala ombuden på arbetsplatsen. Klicka på ett namn för att se kontaktuppgifter för personen.

Kommunföreningen har en egen mobil: 0709-478417. Denna mobil avlyssnas regelbundet, dock inte dagligen.

Ni kan även nå oss på följande e-post: lr.svedala@gmail.com

Bertil Rantoft Kommunombud
bertil.rantoft@svedala.se
040-6410860
070-5957702
Jonas Svanlund Kommunombud biträdande
jonas.svanlund@svedala.se
040-408256
070-8158970
Marie Lindström LokalombudBaraskolan F-3
maria.lindstrom@svedala.se
070-8989287
Anders Holmquist LokalombudKlågerupsskolan
anders.holmquist@svedala.se
040-6410921
Anette Gröndahl Asp LokalombudKyrkskolan
anette.grondahlasp@svedala.se
070-9197477
070-2689359
Margareta Brönmark LokalombudMarbäcksskolan
margareta.bronmark@svedala.se
040-408000
076-8313040
Sofie Palm LokalombudMarbäcksskolan
sofie.palm@svedala.se
070-7194770
Jonas Svanlund LokalombudNaverlönnskolan, kulturskola
jonas.svanlund@svedala.se
040-408256
070-8158970
Inger Jakobsson LokalombudRöda skolan
inger.jacobsson@svedala.se
040-408275
Bertil Rantoft LokalombudSpångholmsskolan 4-9
bertil.rantoft@svedala.se
040-6410860
070-5957702
Bertil Rantoft Huvudskyddsombud
bertil.rantoft@svedala.se
040-6410860
070-5957702
Johan Hallberg SkyddsombudBaraskolan F-3
johan.hallberg@svedala.se
040-129313
070-2850399
Anette Gröndahl Asp SkyddsombudKyrkskolan
anette.grondahlasp@svedala.se
070-9197477
070-2689359
Jonas Nilsson SkyddsombudMarbäcksskolan
jonas.nilsson@svedala.se
070-6462625
Anna Löfgren SkyddsombudNaverlönnskolan, kulturskola
anna.lofgren@svedala.se
070-5907327
Jonas Svanlund SkyddsombudNaverlönnskolan, kulturskola
jonas.svanlund@svedala.se
040-408256
070-8158970
Maria Herrera SkyddsombudNils Fredriksson utbildning
maria.herrera@svedala.se
073-2225622
Ronald Andersson SkyddsombudRoslättsskolan
ronald.andersson@svedala.se
Therese Leth SkyddsombudSpångholmsskolan 4-9
therese.leth@svedala.se
073-3663869
Bertil Rantoft Kommunföreningsordförande
bertil.rantoft@svedala.se
040-6410860
070-5957702
Jonas Svanlund Kommunföreningsordförande vice
jonas.svanlund@svedala.se
040-408256
070-8158970

Bertil Rantoft
Kommunombud
bertil.rantoft@svedala.se
040-6410860
070-5957702

Jonas Svanlund
Kommunombud biträdande
jonas.svanlund@svedala.se
040-408256
070-8158970

Marie Lindström
Lokalombud, Baraskolan F-3
maria.lindstrom@svedala.se
070-8989287

Anders Holmquist
Lokalombud, Klågerupsskolan
anders.holmquist@svedala.se
040-6410921

Anette Gröndahl Asp
Lokalombud, Kyrkskolan
anette.grondahlasp@svedala.se
070-9197477
070-2689359

Margareta Brönmark
Lokalombud, Marbäcksskolan
margareta.bronmark@svedala.se
040-408000
076-8313040

Sofie Palm
Lokalombud, Marbäcksskolan
sofie.palm@svedala.se
070-7194770

Jonas Svanlund
Lokalombud, Naverlönnskolan, kulturskola
jonas.svanlund@svedala.se
040-408256
070-8158970

Inger Jakobsson
Lokalombud, Röda skolan
inger.jacobsson@svedala.se
040-408275

Bertil Rantoft
Lokalombud, Spångholmsskolan 4-9
bertil.rantoft@svedala.se
040-6410860
070-5957702

Bertil Rantoft
Huvudskyddsombud
bertil.rantoft@svedala.se
040-6410860
070-5957702

Johan Hallberg
Skyddsombud, Baraskolan F-3
johan.hallberg@svedala.se
040-129313
070-2850399

Anette Gröndahl Asp
Skyddsombud, Kyrkskolan
anette.grondahlasp@svedala.se
070-9197477
070-2689359

Jonas Nilsson
Skyddsombud, Marbäcksskolan
jonas.nilsson@svedala.se
070-6462625

Anna Löfgren
Skyddsombud, Naverlönnskolan, kulturskola
anna.lofgren@svedala.se
070-5907327

Jonas Svanlund
Skyddsombud, Naverlönnskolan, kulturskola
jonas.svanlund@svedala.se
040-408256
070-8158970

Maria Herrera
Skyddsombud, Nils Fredriksson utbildning
maria.herrera@svedala.se
073-2225622

Ronald Andersson
Skyddsombud, Roslättsskolan
ronald.andersson@svedala.se

Therese Leth
Skyddsombud, Spångholmsskolan 4-9
therese.leth@svedala.se
073-3663869

Bertil Rantoft
Kommunföreningsordförande
bertil.rantoft@svedala.se
040-6410860
070-5957702

Jonas Svanlund
Kommunföreningsordförande vice
jonas.svanlund@svedala.se
040-408256
070-8158970