Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Använd "Uppsalamodellen"

Med "Uppsalamodellen" får du överblick över läsårets arbete.

Uppsalamodellen är ett excelbaserat verktyg för att planera och följa upp arbetstiden för lärare med läsåret som norm.

Syfte:

Ur arbetsmiljösynpunkt är det viktigt att man som medarbetare känner att man har kontroll över sin arbetstid. Arbetsmiljöverkets nya skrift AFS 2015:4 utvecklar detta i råden till § 9. Läs mer i "Skol-OSA".
Det nu framtagna exceldokumentet ska ge enskilda lärare förbättrade möjligheter, t ex:

- Överblick över arbetsåret
- Synliggöra perioder med arbetstoppar
- Synliggöra möjligheter till perioder med lägre belastning
- Underlag för diskussioner vid medarbetarsamtal

Manualen bör ge tillräcklig instruktion även för lärare med bristande erfarenhet av excel.

Dokumentet utgår från lärares arbetsår i Uppsala kommun, men bör i princip kunna användas även om det egna läsåret avviker något.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Hans Eric Lindahl

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-14 15.20

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Dokument för nedladdning