Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Lärarlönelyftet - nu börjar det!

Nu har rektorerna fått instruktioner att börja utse vilka som får del - se "Rektorsbrev". Medlemmar: Ta särskilt del av "Medlemsbrev 6/9" samt "UBF-brev till lärare".

En statlig lönesatsning för ytterligare 40 procent av medlemmarna.


PS 6/9 Dokumenten i högerspalten är kompletterade med arbetsgivarens brev till rektorer respektive lärare. Dessutom LRs medlemsbrev.

PS 2/9: Vissa känsliga detaljer återstår att lösa innan vi kan gå ut med vad som gäller.

PS 24/8: Rapport från överläggningarna 24/8 till höger.

PS 23/8: Fortsatta överläggninar 24/8 samt 30/8.​

PS 15/6: Överläggningsprotokoll 13/6 samt LR-simulering inför forsatta överläggningar i augusti tillagt.

Med lärarlönelyftet kommer fler lärare att kunna få höjd lön jämfört med genom karriärtjänsterna. Regeringen kommer se till att noggrann utvärdering sker av hur modellen implementeras, fungerar och hanteras av parterna.” (Regeringens PM 13 februari).

Eftersom Lärarlönelyftet är en ensidigt beslutat lönepolitisk åtgärd av regeringen, så är det regeringen och dess verkställande utförare, Skolverket, som bestämmer de grundläggande villkoren.

LR-Uppsalas utgångspunkt är att i princip alla legitimerade medlemmar uppfyller kriterier.

Uppdraget från ombuden är att verka för att så många medlemmar som möjligt ska få del av de statliga lärarlönesatsningarna. Ca 15 % av medlemmarna fick del av den första statliga satsningen för förstelärare och lektorer.  Med LR-Uppsalas förslag kommer ytterligare 40-50 procent av medlemmarna få ett märkbart lönelyft i sommar med Lärarlönelyftet.

Utifrån tillgänglig löneprofil samt analys av utfallet i de senast löneöversynen, har kommunföreningen styrelse beslutat om ett yrkande enligt länk till höger. Yrkande har kompletterats med ett dokument riktat till medlemmar, som kompletterar motiveringen i yrkandet.

13 juni kommer överläggningar med arbetsgivaren att inledas. Resultatet av överläggningarna kommer att bli en gemensam hanteringsordning för kommunen som omfattar alla enligt förutsättningen i förordningen, oberoende av fackförbundstillhörighet.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Hans Eric Lindahl

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-07 09.01

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll