• 2018-05-15 10.06
  Ny fas i avtalsförhandlingarna
  De kommunala avtalsförhandlingarna har "gått i stå". Medling är begärd.
  Läs mer
 • 2018-04-17 10.18
  Träffa Vänsterpartiets lokala förträdare
  LRs pensionärsförening bjuder in till samtal om skolfrågor 8 maj.
  Läs mer
 • 2018-03-16 17.14
  Medlemsmöte
  Nytt medlemsbrev samt Medlemsmöte
  Läs mer
 • 2018-03-13 16.57
  Aktuell lönestatistik
  Ny finns aktuell lönestatistik för Uppsala kommun
  Läs mer
 • 2018-02-14 15.41
  Dags för årsmöte
  8 mars förrättar kommunföreningen årsmöte.
  Läs mer
 • 2018-02-01 17.00
  Unikum-överenskommelse
  Nu finns en överenskommelse om vad som ska noteras i Unikum.
  Läs mer
 • 2018-01-30 11.51
  Löneöversynen
  Mycket återstår innan årets löneövesyn kan starta.
  Läs mer
 • 2018-01-19 15.35
  Vårplanering
  Vissa av vårens möten är planerade
  Läs mer
 • 2017-11-10 14.25
  Nytt medlemsbrev
  Aktuella frågor november 2017
  Läs mer
 • 2017-11-05 10.12
  Lönekriterierna: debatten fortsätter
  Björn Sundin och Helena Ling argumenterar i dagens UNT
  Läs mer
 • 2017-10-17 16.22
  Kommunala lönekriterierna
  Under onsdagen avslutas överläggningen om risk- och konsekvensanalysen.
  Läs mer
 • 2017-09-12 14.11
  Skolans dag 2017
  Lyckad dag med tårtor, mediadebatt och politikerträff
  Läs mer
 • 2017-09-08 16.50
  LR-medlem - Nytt medlemsbrev
  En hel del på gång i Uppsala:
  Läs mer
 • 2017-08-14 15.16
  Använd "Uppsalamodellen"
  Med "Uppsalamodellen" får du överblick över läsårets arbete.
  Läs mer
 • 2017-02-16 11.19
  Träffa Åsa Fahlén
  LR-medlemmar bjuds in till träff med LR-ordföranden.
  Läs mer
 • 2017-01-24 12.03
  Löneöversyn 2017 - fortsättning

  På denna sida uppdateras med nya dokument och information.
  Läs mer
 • 2016-12-04 17.17
  Löneöversyn 2017 inledd
  Första steget inför kommunens löneöversyn, LÖV, är den kommuncentrala överläggningen, KCÖ.
  Läs mer
 • 2016-09-26 12.09
  För unga och för erfarna
  Två seminariekvällar i mitten av oktober.
  Läs mer
 • 2016-08-16 17.00
  Bokför din arbetstid
  "Uppsalamodellen" är ett excelbaserat verktyg för att få överblick över arbetstiden.
  Läs mer
 • 2016-06-08 16.41
  Sommarkontakt
  LR-ombuden har ferie 15/6-9/8. Kontakta medlemsjouren.
  Läs mer
 • 2016-05-31 11.02
  Höstplanering
  Nu finns en grovplanering för hösten klar. Vänligen notera de aktiviter som berör dig. Kallelse skickas till berörda inför varje aktivitet.
  Läs mer
 • 2016-05-26 12.02
  Lärares administrativa börda
  En bild säger mer än tusen ord
  Läs mer
 • 2016-04-22 08.51
  Lärarlönelyftet - nu börjar det!
  Nu har rektorerna fått instruktioner att börja utse vilka som får del - se "Rektorsbrev". Medlemmar: Ta särskilt del av "Medlemsbrev 6/9" samt "UBF-brev till lärare".En statlig lönesatsning för ytterligare 40 procent av medlemmarna.
  Läs mer
 • 2016-04-21 11.36
  "Allt" om föräldraledighet
  Samlad information finns i länkarna till höger.
  Läs mer
 • 2016-04-21 09.46
  Löneöversynen avslutad
  Ny lön kommer 27/4.
  Läs mer
 • 2016-01-26 17.11
  Kommunala LÖV igång
  Håller tidsplanen ska ny lön betalas i slutet av april
  Läs mer
 • 2016-01-08 16.24
  Ombudsskifte 2016
  Marcus Kjellberg återkommer som bitr. KO.
  Läs mer
 • 2015-12-04 12.23
  "Budget i balans prioriteras före medarbetare i balans"
  Detta är slutsatsen i LR-Uppsalas nya rapport om Uppsalalärares arbetsbelastning.
  Läs mer
 • 2015-11-13 15.40
  "Allt" om föräldraledighet
  Informationen här lämnades i samband med en informationskväll 12 november.
  Läs mer
 • 2015-10-23 16.25
  Nytt medlemsbrev
  Höstens andra nyhetsbrev är nu utskickat till medlemmarna
  Läs mer
 • 2015-09-07 22.39
  Skolans dag 8/9 2015
  Tårtor, presskonferens samt politikerlunch bland dagens aktiviteter.
  Läs mer
 • 2015-07-27 12.35
  Lönestatistik 2015

  Löneprofiler för Uppsalas LR-anslutna lärare och SYV finns i dokumentlänken till höger
  Läs mer
 • 2014-12-04 13.43
  2014 års enkätresultat presenterat.
  "Eleverna möter stressade lärare" blev rubriken på den den uppföljande rapporten om Uppsalalärares arbetsbelastning.
  Läs mer
 • 2014-11-06 15.28
  "Allt" om föräldraledighet.
  Ny finns en uppdaterad faktasamling om villkoren vid föräldraledighet.
  Läs mer
 • 2014-10-10 15.57
  Brev till nya politiska ledningen
  Vi har fått veta att den nya majoriteten i Uppsala kommer att påbörja arbetet med en revidering av kommunens budget (IVE) för 2015 på måndag. Beslut troligen 24 november i nyvalda Kommunfullmäktige. 
  Läs mer
 • 2014-10-08 10.23
  Ett modernt lönesättningssystem för lärare
  LR-Uppsala vill ha en kompetens- och befattningstrappa med tydliga tjänstebeskrivningar som kodifierar kompetensen med fokus på erfarenhet, formell kompetens och undervisningsnära ledarskap med kunskaper i ämne och metodik som vilar på vetenskaplig grund. 

  Läs mer
 • 2014-09-09 11.51
  "Kommunen klarar inte sitt uppdrag"
  En ny rapport redovisar Uppsalalärares syn om bl.a. resurstilldelning och huvudmannaskapet.
  Läs mer
 • 2014-09-05 15.49
  Skoldebatt på Skolans dag 9/9
  "Hur får Uppsala Sveriges bästa skolor 2018?"
  Läs mer
 • 2014-06-19 16.31
  Lönestatistiken uppdaterad.
  Löneöversynen avslutades 14 maj. Nu är bearbetningen av löneöversynen klar.
  Läs mer
 • 2014-03-17 15.24
  Årsmöte 27 mars
  Förste vice ordföranden Anders Almgren medverkar.
  Läs mer
 • 2014-03-06 09.34
  Ny stadga för kommunföreningen
  Förbundsstyrelsen har fastställt den nya stadgan för Uppsala kommunförening. I huvudsak handlar det om att tydligare dokumentera den ordning som har tillämpats under många år. Den nya stadgan samt förbundsstadgan finns länkade till höger.Den lokala kommer att tillämpas inför årsmötet 27 mars 2014.
  Läs mer
 • 2013-11-27 17.37
  Arbetsmiljöenkäten är klar
  Vid en presskonferens 27/11 offentliggjordes resultatet av den medlemsenkät, som genomfördes v. 44.
  Läs mer
 • 2011-09-06 09.00
  Underkänt! Uppsalabornas åsikter om skolan
  Fler än 8 av 10 ser nödvändigheten av att använda legitimerade lärare.
  Läs mer
 • 2011-08-28 23.33
  Lyckad rekrytering på Blåsenhus
  Torsdag 25 augusti inföll den traditionella rekryteringskamp(anj)en på Blåsenhus.
  Läs mer