• 2017-08-22 17.47
  Frågor och svar om det kommunala avtalet
  Hur lång ska en lunchrast vara ? Kan elever och lärare ha samma start- och sluttid?
  Läs mer
 • 2017-02-21 20.56
  Nu har vi haft årsmöte!

  På LR Varbergs årsmöte träffades kollegor från många olika skolor.
  Läs mer
 • 2017-02-14 07.35
  Fler får lärarlönelyft
  LR har lyckats få kommunen att göra en kompletterande satsning, så att alla som uppfyller kriterierna ska kunna få del av ett lönelyft.
  Läs mer
 • 2017-01-18 21.14
  Utbildning för skyddsombud
  Vi anordnar en utbildningsdag för alla skyddsombud i LR Varberg
  Läs mer
 • 2016-01-02 23.23
  LR-aktuellt i Varberg
  Viktigt att anmäla tillbud
  Läs mer
 • 2015-12-09 15.39
  Kan jag bli beordrad att sätta betyg?
  Från den 1 juli 2015 trädde ändrade regler kring betygssättning i kraft.Förändringen innebär att om den som bedriver undervisningen inte är legitimerad lärare, så får denne inte fatta beslut om betyg själv. Betyget ska sättas tillsammans med en legitimerad lärare.

  Läs mer