Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Resultat av Utvärdering Arbetstidsavtalet

I februari skickade vi från LR Kunskapsskolan ut en kort enkät för att samla in medlemmarnas tankar kring arbetstidsavtalet. Enkäten hade även frågor kring hur mycket tid man arbetar varje vecka och vad tiden används till.

Resultatet av enkäten visar att av de som tog ställning så tycker merparten av medlemmarna att det nuvarande arbetstidsavtalet är bättre än det förra (Ja 43 %, Nej 26 %, Vet ej 31 %). Trots detta arbetar den genomsnittlige läraren långt mer än 43 timmar i veckan och får inte tiden att räcka till.

Resultatet av enkäten har visats för arbetsmiljöverket som inspekterat Kunskapsskolan samt ett tiotal skolor och har även presenterats för arbetsgivaren. Efter att arbetsmiljöverket varit ute på sin inspektion har de ålagt Kunskapsskolan ett krav att utreda samt upprätta en handlingsplan angående arbestbelastningen på skolorna. Vår enkät kan användas som en del av detta arbete.

Vi på LR ser det som mycket angeläget att Kunskapsskolan nu inleder ett arbete för att komma till rätt med lärarnas arbetsbörda och har med hjälp av bland annat enkäten kunnat påvisa hur situationen ser ut på många skolor runtomkring. Många skrev även personliga kommentarer som med stor kraft belyste olika arbetssituationer ute på skolorna som arbetgivaren behöver ta itu med.

För att ta del av resultaten av enkäten, klicka på länken nedan.

Utvärdering arbetstidsavtal - SammanställningDokumentfil .pdf

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Frans Rönnqvist

Sidan senast uppdaterad: 2014-05-03 16.50

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll