Inkomstförsäkring ingår i din medlemsavgift

Upp till 80 procent av lönen om du blir arbetslös

Inkomstförsäkringen gör att du kan behålla en ersättning på upp till 80 procent av din lön om du blir arbetslös. För att försäkringen ska gälla krävs dock att du är medlem i a-kassan.

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan

I din medlemsavgift ingår en inkomstförsäkring. Den innebär att du som uppfyller a-kassans kravlänk till annan webbplats kan få upp till 80 procent av hela din lön upp till 60 000 kronor i 200 dagar. Om du bara har a-kassa får du normalt bara maximalt 80 procent av din inkomst upp till 25 025 kronor i 100 dagar. Hos Lärarförsäkringar finns mer information om villkoren för inkomst­försäkringen.länk till annan webbplats

Just nu gäller dock tillfälliga a-kasseregler på grund av pandemin. Bland annat har taket för maxbeloppet höjts. Du kan läsa mer om alla tillfälliga ändringar hos Akademikernas a-kassa.länk till annan webbplats

Inkomstförsäkring

”Från a-kassan kan du som mest få cirka 14 500 kr/mån – vare sig du tjänar 25 025 kr eller 60 000 kr/mån. Med inkomstförsäkringen får du upp till 80 procent av lönen.”

Lärarförsäkringar om inkomstförsäkringens fördelar

När ger försäkringen ersättning?

Försäkringen ger ersättning vid arbetslöshet. För att få ersättning från inkomst­försäk­ringenlänk till annan webbplats ska du först ha varit med i en a-kassalänk till annan webbplats i 12 månader och vara berättigad till ersättning från a-kassan.länk till annan webbplats Du ska också närmast före arbetslösheten ha varit med i inkomst­försäkringen i minst 12 månader utan avbrott. Under denna period får du inte ha varit arbetslös.

Avstått från försäkringen?När den nya inkomstförsäkringen introdu­cerades 2009 fick du som var medlem möjlighet att avstå från försäkringen och behålla den tidigare medlemsavgiften. Du som valt att avstå från försäkringen kan inte ansluta dig till försäkringen i efterhand.

Vem kan jag fråga om vad?

Min Trygghet guidar dig rätt

MinTrygghet.selänk till annan webbplats är ett samarbete mellan Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Lärar­försäkringar. Min Trygghets mål är att informera om försäkringsskydd och att guida dig till de ersättningar du har rätt till. Här finns information om vem du ska kontakta för att få ersättning exempelvis om du blir sjuk eller skadad, gravid, snart går i pension eller om du blir arbetslös.

Mer inom ämnet