Hitta bland Lärarpoddens avsnitt

Ett register över poddcasten – ämne för ämne

Lärarpoddenindex är innehållsförteckningen som hjälper dig att hitta rätt bland ämnena i över etthundra poddcastavsnitt.

Lärarpodden från Lärarnas Riksförbund är ett rikt smörgåsbord kring skola och lärande. Här får du både kunskap, inspiration och spännande samtal med kunniga experter. Avsnitten varierar i längd, men är ofta korta och koncisa – perfekt lyssning på väg till eller från skolan.

Med över 120 avsnitt kan det dock vara svårt att hitta avsnitten som handlar om just det du själv är mest intresserad av. Där­för har vi gjort ett index i form av en tabell. Avsnitts­numren är klickbara länkar.

Lärarpodden

LR.se/lärarpoddenindex

Innehåll / ämne

Avsnittsnummer (klickbara)

ADHD, se Särskilda behov

Arbetsmiljöfrågor (inklusive arbetstid)

30, 38, 5280101, 108, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 124

Arbetstid, se Arbetsmiljöfrågor

Betyg, betygssättning och bedömning

14, 37, 67, 80, 115, 116

Bildning, se Lärande, bildning och pedagogik

Biologi, se NO-ämnen

Digitalisering, digitala verktyg och andra läromedel

17, 18, 19, 22, 24, 28, 29, 33, 39, 40, 41, 46, 47, 51, 55, 57, 64, 65, 66, 71, 86, 106, 108

Engelska, se Moderna språk

Extremism, rasism och intolerans (se även Integration)

16, 32, 63, 72, 73, 74, 75, 79, 89, 92, 102

Fackligt arbete

30, 31, 52, 59, 60, 77, 94, 114, 118, 121, 124

Forskning

1, 15, 23, 69, 83, 95

Franska, se Moderna språk

Friskolor, se Utbildningspolitik

Fysik, se NO-ämnen

Genus och normkritik (se även Sex och samlevnad)

15, 16, 91, 105, 107

Geografi, se SO-ämnen

Hem- och konsumentkunskap

40

Historia, se SO-ämnen

Humaniora, se SO-ämnen

Idrott och hälsa

29, 91

Internationellt, se Utrikes och internationellt

Integration

16, 19, 21, 25, 32, 53, 75, 79, 81, 89, 91, 104

Intolerans, se Extremism, rasism och intolerans

Kemi, se NO-ämnen

19

Konspirationism, se Extremism, rasism och intolerans

Källkritik

12, 47, 51, 72, 73, 74, 86, 92, 93, 102

Likvärdighet, se Utbildningspolitik

Lärande, bildning och pedagogik, allmänt

35, 49, 62, 69, 70, 76, 77, 80, 82, 87, 90, 91, 95, 97, 98, 100, 102, 103, 106, 108, 115, 117, 120

Läromedel, se Digitalisering, digitala verktyg och andra läromedel

Läsning och läsförståelse (se även Svenska samt Moderna språk)

1, 22, 23, 26, 36, 55, 58, 69, 78, 81, 88, 98, 100, 104, 106

Lön och lönesamtal

31, 114, 119, 122, 125

Matematik

19, 20, 41, 57, 61, 64, 68, 69

Mobbning, se Trakasserier

Moderna språk (inklusive engelska)

1, 10, 17, 18, 39, 49, 58, 78, 104

Modersmålsundervisning

10, 78, 104

NO-ämnen och naturvetenskap (inklusive biologi, kemi och fysik)

19, 41, 61, 62, 64, 106

Normkritik, se Genus och normkritik

Nyanlända, se Integration

Ny som lärare

70

Pedagogik, se Lärande, bildning och pedagogik

Politik, se Utbildningspolitik

Praktiska och estetiska ämnen (inklusive slöjdämnen och bild)

1565

Priser och pristagare

10, 26, 28, 29, 61, 62, 65

Rasism, se Extremism, rasism och intolerans

SO-ämnen (inklusive geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap)

10, 12, 16, 19, 28, 46, 51, 62, 72, 74, 106, 117

Sex och samlevnad (se även Genus och normkritik)

86, 89, 96

Sexuella trakasserier, se Trakasserier

SFI (svenska för invandrare), se Svenska, Läsning och läsförståelse samt Modersmålsundervisning

Skolbibliotek

1, 10

Skolpolitik, se Utbildningspolitik

Skrivande (se även Svenska, Språk och språkinlärning samt Läsning och läsförståelse)

285558798199, 100

Slöjdämnen, se Praktiska och estetiska ämnen

Spanska, se Moderna språk

Språk och språkinlärning, se Läsning och läsförståelse, Svenska, Moderna språk och Modersmålsundervisning

Studie- och yrkesvägledning (se även Yrkesutbildning)

71, 105

Svenska (inklusive SFI)

1, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 2849535558757881, 99, 100, 106

Särskilda behov (ADHD, läs- och skrivsvårigheter med mera)

23, 35838485

Söka jobb

111, 113, 125

Tjänstefördelning, se Arbetsmiljöfrågor

Trakasserier (inklusive mobbning och sexuella trakasserier)

13, 63, 75, 79

Utbildningspolitik
(se även den separata poddcasten Kornhall & Skogstad — klicka här så kommer du dit Länk till annan webbplats.)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 24, 25, 26, 3642434445485054565960677677

Utrikes och internationellt (inklusive skola, utbildning, fackligt arbete)

59, 60, 81, 94, 97, 103, 104, 109, 110

Vägledning, se Studie- och yrkesvägledning

Yrkesetik

34

Yrkesutbildning

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avsnitt 71: Nationalekonomen Stefan Fölster pratar robotrevolution med Lärarpoddens redaktör Mia Bohlin.

Avsnitt 71: Nationalekonomen Stefan Fölster pratar robotrevolution med Lärarpoddens redaktör Mia Bohlin.

Mer inom ämnet


Uppdaterad