En dag på jobbet

Efter snart 20 år i yrket, så funderar jag på vad som är specifika i detta yrke. Jo, det är helt enkelt mötet med eleverna, alltså själva samtalet när det faktiskt händer något! För några kanske det som händer passerar spårlöst, medan det för andra kan verka nästan magiskt.

Publicerad Av

Vi använder vägledningsmetodiken, det vill säga, att lyssna, spegla, sammanfatta, samt sätta upp mål för elevernas framtid så att de kan bringa ordning i olika valsituationer , t ex val till gymnasiet, folkhögskola, universitet/högskola, yrkeshögskola och yrkeslivet.

Dagarna är fyllda av samtal med föräldrar som är ängsliga för sitt barn, en lärare som vill diskutera något i sitt mentorskap eller en rektor som vill öka sin kompetens inom GY11.

Jag har precis haft en SYV- student i 5 veckor som har gjort informationspraktik. Under hans praktik har det varit workshops där eleverna har fått lära sig att marknadsföra sig via personliga brev och CV, men också fundera på arbetsgivarens kompetenskrav i platsannonsen, d v s vad en nyanställd förväntas prestera och betydelsen av foto i ett CV.

Alla var inte helt säkra på att de ville ha med sitt foto, eftersom de kunde bli diskriminerade. SYV-studentens argument varför ett foto är bra var att arbetsgivaren lättare skulle känna igen deras CV bland alla andras. Intressanta diskussioner uppstod!

Vi har också varit i språkintroduktionsklasserna och informerat om det svenska skolsystemet, samt gymnasieskolans olika program. Vi har diskuterat om språknivån på AMS intressetest är på hög nivå , om det är lagom svårt, eller till och med är för lätt.


Anette Svensson

Studie- och yrkesvägledare

Mejla