Att nätverka med andra ger dig mera

Detta att engagera sig har alltid varit min grej. Det började att jag satt med i elevrådsstyrelsen.

Publicerad Av

Min första fackförening var SARO (sommararbetarnas riksorganisation), numera nedlagt, där vi engagerade oss för fackliga frågor som gäller kolloarbetare. Efter syv-utbildningen så åkte jag med en kryssning med LR-stud och på den resan är jag fortfarande.

Inom LR lokala stockholmsförening träffas vi Syvare inom Stockholm i lite friare former och diskuterar sånt vi tycker är viktigt. Såsom Gy 11. Vad blir konsekvenserna när eleverna gått klart ett yrkesintroduktionsprogram, blir de anställningsbara sen? Vad vet vi idag?

När man arbetar ensam så har man verkligen behov av att träffa andra syvare i nätverkande. Jag tror att det finns mycket att göra när det gäller nätverkande inom friskolorna. På mina kommunala skolor har vi alltid haft syv-nätverk. Innerstadsnätverket när jag arbetade på en innerstadsskola med studieförberedande program. Nu Syv-syd med skolor från södra delen av Stockholm. Vi har också ett kommunöverskridande nätverk, med syvare från närliggande kommuner. Vad viktigt är att ta upp frågor om vad skiljer sig mellan de olika kommunerna hur hanterar man olika frågor. jämföra arbetsuppgifter med varandra och hur  de ser ut, hur mycket administration kan man stoppa i en tjänst och fortfarande kalla sig studie och yrkesvägledare?

Varför är elevvårdstjänster ofta deltidstjänster? Har du någonsin sett en vaktmästartjänst eller datateknikertjänst på deltid? Nä jag trodde väl det! Men vi studievägledare älskar små tjänster och springa runt på tusen ställen, vara små kameleonter som anpassar oss efter skolkulturer och rektorer. Nåväl det får bli dags att skriva på löneuppropet om 10 000 kr mer i månaden. Någon kurs i att hantera besvärliga människor lär vi i alla fall inte behöva.


Anette Svensson

Studie- och yrkesvägledare

Mejla