Nytt år för vägledarna

Ett nytt år och en hel del nya saker att se fram emot på jobbet

  • Att elever i åk 1 och 2 får sin individuella information om val, meritpoäng och grundläggande behörighet.
  • Att åk 3 får information om eftergymnasiala utbildningar.
  • Jag håller just på att boka föreläsare och studentambassadörer för en minimässa i mars.
  • Fick vi alla lön i nivå vad vi presterat?
  • Hur blir det med ens deltidstjänst, skall den fyllas ut med någon annan deltidstjänst eller kan man fylla sin tjänst med något annat matnyttigt på arbetsplatsen?
  • Ska man hålla på med marknadsföring eller med mer administration?
  • Vad säger de etiska reglerna?

Jag var med när de diskuterades mellan Vägledarföreningen och LR syv-forum i november förra året. Det som känns aktuellt är hur vi gör i de sociala medierna, behöver reglerna uppgraderas? Vad händer med källhänvisningen? Att man har en syv-sida på Facebook eller använder man den privata?

Eller vid marknadsföring av den skola man är anställd på, då det står i Sveriges Vägledarförening Etiska regler att Vägledaren sätter individen i centrum och står fri från särintressen. Hur går det ihop? Stärka gruppidentiteten kan vara ett av syftena med de etiska reglerna. De borde också gås igenom på rektorsutbildningen. Så de förstår hur vi skall arbeta.

Konkreta förslag är att vi träffas i syv-forum runt om i landet och diskutera dessa. Detta kan också vara en anledning att dra igång ett syv-forum i sin hemkommun. Lärarnas Riksförbund har nedtecknat egna etiska riktlinjerna tagna 2001länk till annan webbplats för studie- och yrkkesvägledare som ni kan hitta på LRs webbplats. Vad är viktigt för dig i ditt yrke? När drar du gränsen för vad och hur du kan göra som studie och yrkesvägledare?