Vad händer ute i grundskolorna?

Nu har jag själv ett barn som ska söka till gymnasiet, har fått minst 50 informationsfoldrar i brevlådan. Synd att jag inte är grundskolesyvare då skulle jag ha allt material jag behöver.

Publicerad Av

Skämt åsido. Redan på gymnasiemässan så blev det tydligt att ingen marknadsför de individuella alternativen.
De finns inte med bland informationsbladen i gymnasieskolornas montrar och en person sa att hon tyckte vi skulle ha en monter med alla individuella alternativen i Stockholm samlat,till nästa år,vilket är ett bra förslag från kommunens sida,själv stod jag i en monter med alla kommunala gymnasiesärskolor samlade vilket var bra.

Tyvärr vet man oftast inte hur mycket platser det finns på gymnasieskolorna utan ofta fyller man de nationella klasserna och pytsar in några extra preparand eller program inriktat individuellt alternativ.Det kan kännas lite rättsosäkert.: de här eleverna hamnar ändå i vårt knä,läs gymnasiesyvares, efter att de fått gå genom gymnasieslussen. Samt att de då missat de första viktiga veckorna på terminen.

Sen har jag märkt sen jag börjat arbeta med grupper som rörelsehindrade elever och gymnasiesärskoleelever att det är lite för många grundskolor som inte har någon Studie och yrkesvägledare kopplat till dessa grupper. Lärare, rektorer samt fritidspedagoger gör jobbet.

Jag vet att gruppen yrkesvalslärare var de som arbetade med särskoleelever förr i tiden, det finns några enstaka kvar. Illvilliga rykten säger att vi är dåliga på det här och tackar nej. Vi kanske borde tacka ja och få utökad tjänst istället. Annars kan vissa elever och föräldrar bli utan information. Ett exempel är att till riksgymnasierna söker man genom Specialpedagogiska myndigheterna den 15 januari och via gymnasieintagningen den 15 februari. Inte bra att missa tex.

Sen tror jag dessa rykten är fel. Problemet är att rektorer inte förstår att vägledningen av dessa grupper tar tid och att även dessa elevkategorier behöver mer SYV - resurser. Det är svårt för en Syv på en skola att på 50 % ta alla nior. De borde lägga på 50 % extra till dessa Syvare i dessa skolor för att jobba med IN-praktik på gymnasiet ,samtala med föräldrar och elever i god tid till gymnasievalet. Det är inte så att vi måste tacka nej till att vägleda elever för att tiden inte räcker till och låta andra kategorier i skolan ta det. Vi måste säga ifrån, och snälla arbetsgivare ,sluta snåla med Syv kompetensen!!


Anette Svensson

Studie- och yrkesvägledare

Mejla