Konferens i Yrkesetik

Konferens i yrkesetik för Studie och -yrkesvägledare 26-27 mars 2018 anordnades av Forum för Studie- och yrkesvägledare i Lärarnas Riksförbund. Vi var ca 50 Studie-och yrkesvägledare från hela landet som samlades i Örebro två givande halvdagar.

Publicerad Av

Vi var ca 50 Studie-och yrkesvägledare från hela landet som samlades i Örebro två givande halvdagar.

Föreläsare var utredare Anna Jändel- Holst. Det var föreläsningar varvat med gruppvisa diskussioner. Föreläsningen handlade om Etik och yrkesprofession samt Legitimationens betydelse och funktion.

Profession-kriterierna som de ser ut för lärarna idag är enligt föreläsaren, (som i framtiden måste tas fram för vår egen profession).

Yrkesutövandet för lärare baseras på en teoretisk, vetenskaplig kunskap som tillämpas genom en längre högskoleutbildning, ämneskunskap, pedagogisk/didaktisk kunskap, yrkesetisk kunskap.

Yrkeskompetens styrks genom examen och i vissa fall legitimation. En gemensam yrkesetik styr utövandet av yrket. Yrket har en samhällssanktionerad funktion och finansieras ofta med offentliga medel.
Den professionella yrkesutövaren har, på grund av sitt kunskapsmonopol, ett stort beslutsutrymme avseende utövande av yrket.

Här är några av frågorna som ställdes:

  1. Vad skulle införandet av legitimation för studie och yrkesvägledare innebära för yrkesutövningen
  2. Fördelar/Nackdelar med en legitimation
  3. Hur ställer vi oss till begreppet rådgivning?

Vad tycker vi?

Sett av ovanstående professionskriterier, en Studie- och yrkesvägledarexamen är väl A och O. Sen diskuterades det kontroversiella i att ge råd, men ändock ett kriterium som kan vara relevant vid en legitimation. Detta har varit röd flagga i utbildning och i kåren. Men i våra diskussioner om att bredda perspektiv och informera om valalternativ så kan en klient/elev se att det ena eller andra alternativet passar i dennes livssituation, och kunna dra sina egna slutsatser efter att fått de olika alternativen upplagda på bordet. Om det är att få råd eller inte , det återstår att ta ställning till. Det skulle kunna beskriva ordet Valkompetens som av en del är en viktig del av vägledarens profession.

Etiska övervägande viktigast för kvalitén på utövandet av yrket, menar föreläsaren. Då har vi de etiska riktlinjerna för Studie- och yrkesvägledarna .Vi har Lärarnas Riksförbund egna, Vägledarföreningens och Lärarförbundets. Att komma överens om gemensamma etiska riktlinjer vid en legitimering kan ha sina svårigheter, då Lärarförbundet tex har samma etiska riktlinjer som för lärarna .

Sedan har diskussionerna varit skolorienterad, men vi diskuterade också att finns de som arbetar i det privata näringslivet, de får vi inte glömma bort.

Detta var något av det som kom fram dessa dagen, diskussionen lär fortgå och LR kommer att fortsätta arbetet framåt i dessa frågor.

Lite fakta:

  • Vi är idag 1900 Studie-och yrkesvägledare på 2500 tjänster i landet.
  • 66% är utbildade som arbetar på grundskolan..
  • 78% är utbildade som arbetar på grundskolan.

Anette Svensson

Studie- och yrkesvägledare

Mejla