Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg

De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen. Det frågas en del i diverse Facebook-grupper om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna. Jag har därför skapat ett upplägg för svenskan för att eleverna ska vara väl förberedda på vad som krävas av dem och hur de ska göra för att nå sina mål.

Den nya strukturen på proven infördes 2012/2013 och innebär att man bedömer eleverna i tre delar: att presentera ett innehåll, att leda ett samtal samt delta i en diskussion.

Förra årets upplägg och årets revidering

Förra läsåret hade jag också nior och jag har utgått från den strukturen jag gjorde då samt reviderat om det som behöver förtydligas för eleverna.

Vi började förra året med att lyssna på konkreta upplägg på gamla samtal. Eleverna fick sedan bedöma dem utifrån matrisen Länk till annan webbplats. som också finns på sidan från Uppsala Universitet. Är eleverna vana att arbeta med matris fungerar den väldigt bra om inte så behöver man vara tydlig med att bedömningen görs så på nationella proven.

Eleverna behöver lära sig hur man vidgar ett resonemang och det kan vara bra att visa hur det görs genom filmen från Orka Plugga. Jag använde mig också en Canva för visuellt stöd. Min upplevelse är att eleverna lättare tar till sig hur:et genom att jag visar en struktur och lyssnar på en film.

Eleverna fick också öva på ett fingerat bedömningstillfälle med andra texter jag valt. Och ge varandra respons på hur samtalen gick i grupp efter matrisen.

I år kommer jag att sätta ihop ett material för dem så här:

1. Först kollar vi på vad som bedöms och hur det ska gå till enligt gamla nationella prov och bedömningsmatrisen Länk till annan webbplats..

2. Sedan visar jag strukturen, för hur samtalen i filmen genomfördes, enligt denna mall.

3. Sedan tittar vi på hur man utvecklar ett resonemang från Orka plugga (Red. Länken fungerar inte längre.) med stöd av de Canvor Länk till annan webbplats. (finns fler för andra ämnen via länken) jag satte ihop och reflekterar om vi kan ta med oss några lärdomar.

Canvor: Annika Sjödahl

4. Eleverna kommer sedan få utgå olika texter i grupper om fyra. Förslag på texter skulle kunna vara några av dem nedan. Texterna kommer också fungera som en inledning på vårt nästa tema om ”Min flykt”:

 • Jag är en pojke med tur, Monica Zack
 • Ankomsten, Shaun Tan
 • Blod rödare än rött, Arkan Assad
 • I gryningen tror jag att mamma ska väcka mig, Christina Wahldén
 • Zlatas dagbok, Zlata Filipovic
 • Resan som började med ett slut, Zulmir Becevic
 • Adems flykt, Alice Mead
 • Vi ska ses igen, Sanam, Oskar Ekman
 • Tillflykten, Anna Seghers
 • Anne Franks dagbok, Anne Frank
 • Eldens hemlighet, Henning Mankell
 • Pumans dotter, Monica Zack

Till dessa texter gör jag några stödfrågor som passar till texten. T ex:

 • När är man en flykting?
 • Vilka erfarenheter har du av flyktingar?
 • Hur tänker du kring flyktingar?
 • Vad är avgörande för att man ska klara sig?

Samt en diskussionsfråga som ska vara utgångspunkten i samtalet. Elever som behöver ännu mer struktur kan man ha med en tankekarta för att sortera de tankar man får av läsningen.

Eleverna kommer få ägna en lektion till att förbereda detta enligt denna struktur (detta bedöms ej på provet): 

5. Nästa lektion genomförs detta enligt punkt 1. De elever som vill spela in sina diskussioner kan få göra detta för att i efterhand lyssna på sina resonemang.

6. Kamratbedömning enligt matris.

7. Eleverna får sedan sammanfatta vad de tar med sig från övningstillfället och vad de behöver tänka på. Detta resonerar de om i grupper för att avsluta gemensamt och samla ihop tips till varandra.

Vi kommer att lägga våra samtal på skolan för samtliga prov undre vecka 47. Det är första gången vi lägger en schemabrytande vecka för att genomföra proven och det ska bli intressant att utvärdera.

Hoppas ni fått med er något av mitt upplägg. Dela gärna med er av hur ni gör.

Lycka till med samtalen!