Att se lärandemålen i teknikdjungeln kan vara snårigt

I går släpptes resultatet (Red. Länken fungerar inte längre.) av hur IT-användningen korrelerar med betygsresultaten i Svensk skola. Diskussioner om huruvida datorer ska vara, eller icke vara, en del av undervisningen skedde på olika håll. Frågan torde snarare vara: hur arbetar vi med datorer och digital teknik? Vi har nämligen en läroplan som kräver att vi arbetar med det.

Publicerad Av

I början av terminen var jag på en IKT-kurs som hölls av Skolverket och Europeiskt språkcenter (Red. Länken fungerar inte längre.). Ett citat som ofta återkom på kursen var ”vad är pedagogiken bakom IKT-lärandemålet?” Vi måste veta syftet med tekniken och vad det är vi vill ha fram av redskapet. Tekniken i sig får inte vara ett ändamål, utan man ska utgå från vad man vill få fram med teknikens hjälp. Kanske är det så att vi inte ser syftet för att teknikhavet är för stort?

För mig är detta lite av en hjärtefråga och jag har tidigare skrivit ett ganska omfattande inlägg Länk till annan webbplats. kring vad undervisningen ska fokusera på och hur det kan gå till. Syftet för mina ämnen i språk är att eleven ska: kunna skriva och läsa i olika medier, kunna söka, värdera kritiskt granska texter, kunna lagra och kommunicera via nätverk på Internet. Tekniken ska hjälpa eleverna att lära, skapa, förstå och kommunicera, och det vi ska bedöma är hur de söker texter, tal, filmer eller andra källor och hur dessa används i elevernas produktion/interaktion.

Hur har jag arbetat för att se till att mina elever får det som läroplanen föreskriver?

För två år sedan anmälde jag mig till det Digitala Skollyftet Länk till annan webbplats., #digiskol, för att jag kände att jag måste fortbilda mig själv inom IT. I vår förtroendetid ingår viss ämnesfortbildning. På min förtroendetid lägger jag del av min tid på att interagera med kollegor och utbyta beprövad erfarenhet. Jag vill mena på att vi lärare måste vara lika formativa i vårt egna lärande som undervisningen ska vara för eleverna. Vi blir inte bättre om vi inte försöker. Vi blir inte bättre om vi inte lär av varandra. Och framför allt vi blir inte bättre om vi inte vågar lämna det trygga invanda. Därmed inte sagt att vi inte ska ha fortbildning anordnat av högre instans men vi som lärare måste själva säga vad det är vi behöver och hur vi vill kunna använda tekniken. Vårt och elevernas behov ska styra; inte IT-avdelningens eller de pengar som blev över att köpa in utrustning för.

Att bygga kunskap passar väldigt bra på digitala plattformar som Facebook och Twitter. Man kan tro att de som hänger där är digital natives men många är nybörjare och man får fantastiskt stöd. Man kan t.ex. göra som jag gjorde igår på Digitala verktyg i svenskundervisningen Länk till annan webbplats. och fråga om hur man gör en digital bläddringsbar tidning. Jag fick inom loppet svar på några sidor och då har mitt fokus varit att eleverna ska skriva och läsa i olika medier.

Att sätta upp små steg och äga kontrollen

Igår satt jag och tittade igen de sidor och appar jag använder mig mest frekvent av i min undervisning för att se min egen progression och utveckling sedan jag gick med i det Digitala Skolyftet. Jag tänkte här kort ge en liten beskrivning av dessa och vilket lärandemål jag haft för dessa för att ge en bild av hur jag tänker kring dess användning. Syftet är att synliggöra hur jag tänker med lärandemålen och jag med lite tur kanske det ges en kommentar nedan om hur just du gjort. Jag vill poängtera att vi inte har 1:1 och kan inte använda internet fullt ut då vi har en hel del låsta system, men vi har en Smartboard i klassrummet och några iPads och datorer som kan bokas av arbetslaget. Det kan ses som en brist att vi inte har 1:1 men har faktiskt gett mig kontrollen av att styra hur tekniken används då jag styr Smartboarden och när eleverna får använda den. Nästa steg för mig är att få in mer teknik i elevernas händer. Men jag är tacksam att jag inte kastas in i att använda tekniken, utan att jag har kunnat sätta upp små mål på vägen. Mitt fokus har varit att ta ett digitalt steg per planering jag gjort. Och mitt råd är det samma börja i det lilla. Ser man inte träden för skogen så gäller det att sortera.

Så här kommer en liten lista på de användningsområden jag fokuserat på sorterat efter målet.

Utvärdering

För att samla ihop eleverna utvärderingar har jag skapat lite olika skrivytor. När eleverna lämnas fritt att skriva i en sådan första gången kan det tendera att bli lite tramsigt. Man kan därför behöva gå in och redigera dem om man avser att dela dem. Jag brukar bädda in dem i bloggen så man kan läsa hemma med föräldrarna.

Synliggöra

Om eleverna har skapat många skrivuppgifter och vill samla ihop dem har vi gjort det på en interaktiv tavla som Thinglink. För att hänvisa andra elever/personal i korridoren på skolan har vi hänvisat dem via en QR-kod. Jag synliggör också en liten bit av min planering/undervisning på Instagram.

Tydliggöra/visualisera

Min absoluta favoritsida är Canva för att synliggöra och konkretisera kunskapskraven. Jag har så mycket att länka då jag använder det till det mesta en del hittar ni på den publika sida jag har på Canva.

Vi har skapat en elevblogg för att skriva för verkliga mottagare och ge strukturer på Webbstjärnan, men den är vilande för tillfället. Finns en del att hämta där ändå om du vill kika in som svensklärare.

Mindmap/ordmoln

Att sortera tankar kan man göra med olika mindmap eller skriva in begrepp i ordmoln.

Instruktioner/exempel att härma

Ibland funkar muntliga instruktioner/exempel att härma och detta kan man göra för feedback också men det har jag ännu inte testat.

Exempelmeningar

Jag gillar att synliggöra exempelmeningar för att de som har svårt att komma igång ska kunna ta del av varandras exempel. Eleverna brukar få skriva in dem på olika sätt men favoriten är den underst.

Kuratera temaområden

Vid planering brukar jag leta olika texter, filmer, bilder, instruktioner, elevexempel och samla ihop dem här så när jag sedan behöver dem hittar jag dem lätt.  Jag har sett lärare flippar sin undervisning genom Pearltrees genom att skapa olika mappar med områden att leta info i. Vi som är med i Facebookgrupperna Svenska Länk till annan webbplats. eller Engelska Länk till annan webbplats. 6-9 har gjort större Pearltrees tillsammans för att man ska kunna hjälpas åt att hitta upplägg. Ni hittar länkarna nedan.

Det kollegiala lärandets behov

För att avrunda detta inlägg vill jag säga att vi måste fokusera på didaktiken och lärandemålen. Vi måste utgå från våra behov och att vi måste lära tillsammans. Detta med lärande är inte en One Man´s show. Om inte jag hade gått med i det Digitala Skollyftet för två år sedan hade jag fortfarande bara låtit eleverna googla, maila och skriva i Word mellan varven. Jag hade inte fått lära av och med er. Ni hade inte kunnat ta del av mina elevers arbeten och det vi gör i klassrummet precis som jag gör från er. Jag kan inte nog understryka så tacksam jag är att få lära tillsammans med kollegor från hela Sverige.  Jag skulle bara önska att hela lärarkåren hittade till sociala medier för det finns så mycket vi kan lära av varandra. Vi som är aktiva i sociala medier är inga digitala infödingar. Det är det som är så hisnande med teknik, det är föränderligt och man blir aldrig fullärd. En glädjande nyhet i chocken med IT-användningen är att Skolverket är på gång med att ta fram ett nationellt skolutvecklings program för att stärka skolornas IT-kompetenser så vi kan utjämna klyftan och ge eleverna det som läroplanen föreskriver. Vad är ditt nästa steg? Och när sker det - här, nu eller på en gång?


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla