Att skapa en planering med vidgat perspektiv

Ett av de roligaste delarna av undervisningen är att skapa planeringar för eleverna. Jag är väldigt mån om att hela tiden utgå från kunskapskraven vid planeringen. Vad vill jag få fram i undervisningen? Jag tänkte visa på hur jag tänker när jag skapar en sådan planering. 

Publicerad Av

Ett av de roligaste kunskapskravet att arbeta med, men även det svåraste kunskapskravet, i svenska för år nio är att:

”kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att det olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt och förstärka och levandegöra sina texters budskap”

I min planering utgår jag alltid från en text i skrift. Det bästa är om denna text finns i ljudformat som vi sedan lyssnar på för att förstärka författarens budskap. För att eleverna ska kunna skapa dessa texter i skrift måste vi lägga upp undervisningen så att eleverna får lära sig hur man gör det och utgå från exempel. Att då ha tillgång till texter från media gör att det blir mycket enklare att visa vad man menar. En av mina favoriter är Sommar- och vinterprat Länk till annan webbplats., och dessa får vi dessutom använda i vår undervisning. Jag har dubbelkollat det innan jag publicerat detta inlägg.

Förkunskaper skapar en bra grund för sammanhang

Då vi arbetar med förintelsen i årskurs nio i historia tänkte jag använda mig av det för att bygga på förkunskaper och ge sammanhang i det vi läser i fler ämnen. I somras lyssnade jag på flera sommarprat som jag nu tänkte kunde ge oss en ingång i hur en text kan både skrivas och läsas upp av författaren via media och förstärkas med estetiska uttryck.

En person som jag bl a lyssnade på var Siavosh Derakti Länk till annan webbplats.. Han har en text publicerad på inteenframling.se (Red. Länken fungerar inte längre.) och som också finns som tryckt text i boken med samma namn. Där berättar han om sin bakgrund och hur han som ung elev lyckades få igenom en skolresa till Auschwitz för att han ville visa det pågick i en nära del av oss – förintelsen av judarna. Jag tänkte läsa den texten med mina elever och också välja valda delar av sommarpratet för att dels förstärka budskapet men också använda flera olika ingångar för att ta del av budskap - läst och uppläst med utgångspunkt i det skrivna ordet.

Förstärka text med tal

En episod som jag tänkte välja är när de väl gör klassresan (32 min in i talet) och hur de förstår vad som hänt när de ser barnskorna som bars på den tiden. Här skulle jag vilja koppla ihop med den bild som vi idag får av flyktingarna från Syrien och som vi tidigare pratat om i undervisningen. Jag tänker på de bilder på barn som vi ser med bara trasiga fötter eller hur syskon bär på varandra för att visa på hur man kan koppla ihop texter från idag till dåtiden. Det finns också en text som visar vad en flyktig kan ha med sig i sitt bagage Länk till annan webbplats. som jag tänkte eleverna skulle få resonera kring för att visa göra egna kopplingar av budskap. Så här står det i kunskapskraven:

”eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.”

Detta kommer eleverna få göra muntlig i mindre grupper och ha stöd för hur man underbygger sitt resonemang med hjälp av de stödstrukturer vi använde när vi övade på ett upplägg av ett muntligt nationellt prov.

I sommarpratet berättar Siavosh om när han fick Raul Wallenbergs-priset och mötte president Obama (ca 38 min in i talet) och om detta kan man läsa i denna artikel Prisas i USA för kampen mot judehatet Länk till annan webbplats. från SvD (150814). Här går det också att använda artikeln för att få underlag för ett resonemang till gruppdiskussionerna.

I slutet av talet (ca 49:50 min) läser Siavosh upp ett brev till sin mamma. Det brevet har han återpublicerat till viss del på sin Facebook-profil Länk till annan webbplats. och som kan fungera som en mall för en skrivuppgift där eleverna själva får skriva ett tackbrev samtidigt som brevet får en gestaltning i form av skribentens röst och via media. Jag kommer att göra en skrivmall för uppgiften och eleverna kommer att få uttrycka sitt budskap med en bild som de ska ta själva eller har tillåtelse att använda samt ge texten en berättarröst. Denna text kommer sedan att delas till den person texten riktar sig till om de vill. Om man vill kan lägga till parafras från en sång som förstärker innehållet i brevet då Siavosh också parafraserar nationalsången i slutet av sitt sommartal. Då behöver man visa på vilka meningar han tagit ut och vad de betyder för texten och hur de hänger ihop. Eleverna kan få lyssna på detta och ha texten framför sig för att se hur detta blir tydligt och sedan dela sina iakttagelser med varandra.

Bedömning

Jag kommer med denna uppgift arbeta dels med att ge eleverna förkunskaper till själva hur:et genom att läsa text i olika form samt olika stödmallar dels för resonemanget och skrivandet för att de ska kunna nå kunskapskravet. Det jag kommer bedöma är hur de resonerar i sina grupper och därför kommer jag att göra detta på den halvklasstimma jag har så jag kan sitta med och lyssna på hur de samtalar och lyssnar. Jag kommer även att bedöma hur väl deras text är uppbyggd i skrift enligt bedömningskriterierna för skriva, samt även hur bild, text och ljud samspelar med tackbrevets budskap.

Om du vill ta del av skrivmallen kommer jag dela den på elevbloggen med instruktioner framöver.

Hur arbetar du?

Jag har ännu inte genomfört denna planering och är nyfiken på hur du arbetar med kunskapskravet att kombinera olika medier och estetiska uttrycksformer för att förstärka ett budskap? Har du ett lektionsupplägg du vill dela så länkar jag gärna upp det. Utgår du från en text för att sedan låta eleverna skriva egna? Eller har du en annan ingång?

tillminararagrannar

Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla