Sociala medier skapar möjligheter men även behov för undervisningen

Varför är det viktigt att synliggöra elevernas prestationer? Det finns flera anledningar till detta.

Publicerad Av

En anledning är att man ser sin egen utveckling. Det kan vara en sporre att skriva för någon. Det kan också fungera som elevexempel för andra elever eller lärare då eleverna delar sin kunskap vidare till andra. Eleverna aktiverar varandra som lärresurser och kunskap stannar inte bara hos individen. Kunskaper som delas är också synliga för hemmen och man kan som förälder så en insyn i vad det är ens barn arbetar med i skolan och utvecklingen av det.

För elever kan det vara ovant att dela med sig och man kan till att börja med att skapa ett klassrumsklimat som gör det möjligt att man får läsa varandras texter. Jag brukar försöka lyfta elevtexter för högläsning, som de läser själva, ber en kamrat läsa eller som jag får läsa högt inför klassen. Ofta är in erfarenhet att eleverna blir stolta över detta och när vi gör så lyfter vi fram exempel på sådant som vi tränat på i just den textframställningen, t ex gestaltning eller att variera sina ord. För lärare är det kanske svårt att veta var man ska börja. Jag kommer ge er några tips nedan som jag tycker fungerat bra för mig och mina elever.

Hur kan man göra det digitalt?

Ett väldigt bra sätt att visa på dessa meningar är att skriva in dem i TodaysMeet. Elever som inte är färdiga ännu kan hitta exempel på hur man uttrycker sig från dessa meningar. Då går vi från klassrummet till det öppna klassrummet.

En annan möjlighet att synliggöra elevarbeten är genom Thinglink. När vi redovisar texter så brukar vi även sätta upp pappersvarianter i korridoren och länka exemplen till den digitala ytan med en QR-kod. En annan variant är att dela elevarbeten på en Padlet som också fungerar som en interaktiv tavla, precis som Thinglink, eftersom man kan dela texter med ljud och bild som finns länkade på t ex Youtube.

Youtube kan också fungera som en kanal och där kan eleverna skapa dolda kanaler så bara de som får länken kan läsa.

Givetvis fungerar även bloggar för att dela texter men om man vill ha mindre administration är det tacksamt med mindre ytor och vill man sedan länka upp dem på en blogg kan man göra det. Bloggar kan även utgöras av microbloggar som Twitter och Instagram, där den förra är en textblogg som ger dig möjlighet att skriva under begränsat antal tecken, infoga bild och hashtag. På Instagram är det bilden som utgör fokus och det är svårare att länka.

Vilka behov ställer det på undervisningen?

Idag finns många elever redan på sociala medier. Många lärare finns också där men det finns också de som känner sig osäkra och inte vet hur de ska möta eleverna eller ännu mindre vad eleverna behöver stöttning i. Jag vill hävda att ju mer vi öppnar upp desto mer måste vi undervisa kring källkritiken. När man arbetar med att synliggöra elevers arbeten i sociala medier blir det ett naturligt sätt att arbeta kring källkritik, upphovsrätt och den bild man ger av sig själv på sociala medier. När man väl öppnar upp kanalerna utåt tycker jag att man får så mycket på köpet. Det är inte bara en sporre för skrivandet, det ger också nya möjligheter men även nya behov att undervisa kring. Och när vi idag talar kring att lärare inte har kunskaper kring detta så tänker jag att vi inte vet vad det är vi ska och kan göra med sociala medier. Jag kan också se att det finns saker vi måste arbeta mer med men jag ser dem inte som hinder för att öppna upp utan mer en möjlighet att lära tillsammans med eleverna.

Hur kan vi hjälpas åt?

Vi kommer idag inte ifrån att vi måste arbeta kring teknik, sociala medier, multimodala texter och källkritik då det finns med i läroplanen. Den stora utmaningen är att man inte vet var man ska börja. Skolverket är på gång med mer material som stöd för oss lärare och Kolla Källan publicerade nyligen en artikel med mig om hur jag arbetar med källkritiken. Om du vill läsa artikeln Hon praktiserar källkritik med eleverna (151022) (Red. Länken fungerar inte längre.) kan du klicka på länken så kommer du till Skolverkets sida där den är publicerad. Här kommer det också komma mer material inom kort. Jag skulle också vilja att fler vågade fråga kring de saker de vill ha hjälp med. Att våga fråga och lära tillsammans med eleverna, det utvidgade kollegiet och kollegiet på egna skolan kommer vi långt. Vi lär och utmanas tillsammans. Vad ser du som din största möjlighet med sociala medier och vad kommer det kräva?


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla