Att koppla hur man gör kring återkoppling

För ett tag sedan blev jag tillfrågad om jag kunde göra en Canva utifrån en bild som handlade om återkoppling (Red. Länken fungerar inte längre.). Nu är det ju inte bara att göra en ny utan man måste fråga upphovsskaparen om lov så jag skickade iväg ett mail och har nu fått lov att publicera den. Jag har därför valt att skriva om just återkoppling i just detta inlägg.

Publicerad Av

Men det är inte lätt att koppla hur man ska göra

Återkoppling är en konst om det ska flyta på smidigt i undervisningen. Jag arbetar ständigt med att utveckla denna konst och jag vill här lyfta fram några inlägg som kan hjälpa oss förstå hur det kan ske. Det är dels Annki Norman som skriver om sin (Red. Länken fungerar inte längre.) kamp kring återkoppling. Du kan ta del av flera fylliga inlägg kring hennes tankar kring detta.

Ett annat tips är Helena Wallberg som är specialpedagog och som nyligen gett ut en bok om återkoppling. Den heter Återkoppling för utveckling - från förmedling till handledning och ges ut av Gothia. Du kan läsa mer här på bloggen som heter just specialpedagogen Länk till annan webbplats.. Jag håller som bäst på att läsa den och tycker den är riktigt bra och uppbyggd på ett väldigt strukturerat och tydligt sätt, som dels ger mig bekräftelse i sådant jag redan gör och sådant som jag behöver fundera vidare kring. Återkoppling är en viktig del i båda mina ämnen.

I kunskapskraven för engelska i åk 9 återfinns följande:

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I ämnet svenska återfinns följande kunskapskrav:

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

För att eleverna ska kunna uppfylla kunskapskravet måste undervisningen ge eleverna det som kunskapskraven föreskriver. Hur kan de arbeta med att göra förbättringar om de inte fått veta vad de ska förbättra? Återkopplingen kan ges av elever om de vet vad de ska titta på i en text. När vi arbetar med en texttyp har vi innan eleverna skriver gått igenom vad det är som eleverna ska fokusera på. Vi har tittat på exempeltexter och plockat ut just det som denna texttyp ska behandla. Vi har även tittat på olika nivåer av kunskapskraven för att eleverna ska veta vad och hur de ska uttrycka sig. När eleverna sedan får återkoppling av mig eller en kamrat ska den fokusera på det vi behandlar i undervisningen. Detta är också första rådet.

För att eleverna ska kunna ge och få återkoppling måste relationen vara i fokus. Har vi ett tillåtande klimat där även jag som lärare vågar göra fel, lära mig av mina misstag och ta hjälp av mina elever kommer även de våga. Detta är andra rådet.

Det tredje rådet säger att den information vi får av undervisningen är ofta bättre än den som jag ger eleverna. Om jag får veta vad som är svårt eller lätt kan jag justera detta. Om jag inte tar reda på detta kommer jag inte kunna rätta till det som behövs och jag lägger tid på sådant som kanske är slöseri med tid.

Det fjärde rådet behandlar betyg och jag har testat att både ge betyg och kommentar och eleverna tenderar att inte följa den framåtsyftande återkopplingen utan är antingen nöjda med sitt betyg eller börjar förhandla om bokstaven istället. Det är mer effektivt att hålla sig till återkopplingen mot det som vi behandlat i undervisningen.

Dock säger femte rådet att detta ska komma i undervisningen för att det ska vara mer effektivt och det är sant. Återkoppling måste ske direkt på lektion eller i direkt anslutning till den. Att ha rättningshögar får bara inte ske om eleverna ska minnas och ta till sig och eventuellt göra om.

Det sjätte rådet säger att den mesta återkopplingen i klassrummet kommer från elever än från läraren och just detta tycker jag att jag måste fokusera på mer. Om jag ser till att eleverna använder sig av varandra måste de veta hur de ska hjälpa varandra. Jag måste alltså vara väldigt tydlig med vad det är vi behandlar i undervisningen, vilket syfte undervisningen har och vad bedömningen fokuserar på.

Sjunde och sista rådet säger också just det. Om man inte är tydlig blir det mer göra än lära. Och det är viktigt att vi gör rätt och fokuserar på rätt mål. Här kommer alignmentplaneringen Länk till annan webbplats. in, för den utgår från syftet med undervisningen, hur undervisningen läggs upp och har stöd i det centrala innehållet och var bedömningen sker både summativ och formativ.

Jag hoppas att ni liksom jag ständigt funderar på hur man kan bli tydligare i sin återkoppling till eleverna och att återkopplingen är sammankopplad med syftet och bedömningen.

Här finns en pdf för utskrift. Länk till annan webbplats.

Källor:

Källan till den svenska översättningen är från Åsa Söderström Länk till annan webbplats. och hennes text bygger på denna version (Red. Länken fungerar inte längre.). Jag har fått tillåtelse av ASCD Länk till annan webbplats. att publicera den.


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla