Vad är cut-up poesi och hur kan du använda det i undervisningen?

Cut-up poesi är ett sätt att skapa dikt av ord som redan finns. Man klipper upp texter som redan är skrivna och begreppet cut-up kommer från engelskans "klippa upp"

Begreppet myntades av den dadaistiske poeten Tristan Tzara Länk till annan webbplats.så tidigt som 1916. Många musiker och författare har sedan dess använt tekniken då de skrivit låttexter.

Grundidén är att man skapar något nytt genom att bryta mot de normer som säger att skapandet ska ske på ett visst sätt. Här kan ni lyssna på hur David Bowie har använt sig av Cut-up-tekniken. Länk till annan webbplats.

Bowie brukade skriva ner ett stycke som beskrev ett ämne. Detta stycke fungerade sedan som en ingredienslista för textens stomme. Stycket klippte han sedan upp så det blev kvar fyra eller fem ord i en remsa. Dessa la han sedan på bordet igen och formade sin musik. Bowie räknas idag som en av föregångarna av en modern version av rock på grund av sitt kreativa sätt att skapa musik.

En annan musiker som inspirerades av cut-up tekniken var Curt Kobain. Han skrev nya låtar genom att ta ord från sina tidigare texter och blanda dem.

Varför blev jag intresserad av just cut-up tekniken i undervisningen? Jag läste en intervju om den diktande klassen (Red. Länken fungerar inte längre.) som använt sig av tekniken. Jag blev inspirerad av läraren Maria Edgrens arbetssätt och googlade lite mer. Vad jag fick för idéer kan ni läsa nedan. Jag delar också vilket stöd vi hittar i läroplanen för arbetssättet.

Hur kan detta användas i svenskundervisningen?

I det centrala innehållet finns det uttryckt att undervisningen ska behandla nya ord i språket och att kombinera ihop olika texttyper till nya. Detta bedömas genom hur väl eleven kombinerar ihop olika texttyper, och estetiska uttryck så de olika delarna samspelar och budskapet förstärks och levandegörs. Om man vill och har möjlighet så samplanerar man detta ihop med ämnens musik och bild och får in fler aspekter.

Jag kommer låta mina nior arbeta med detta under vårens senare del då jag tror det kan fungera som en motivationshöjare. Du kan använda detta i engelskundervisningen lika bra eller varför inte språk. Förra våren gjorde mina nior blackout poetry Länk till annan webbplats. som också är ett nyskapande sätt att skapa dikt på.

Så här kommer eleverna få arbeta med cut-up poesi

Jag har plockat fram dikter som de ska få klippa isär och även tagit fram deras gamla elevtexter från grundskolans år. Det kan bli ett kul sätt att minnas och reflektera också över sin utveckling av det skrivna ordet.

Eleverna kommer få välja olika digitala tekniker för att redovisa detta.. Så här står det i skolans mål och riktlinjer i Lgr11:

Efter avslutad utbildning ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Jag bifogar en lista längst ner på förslag som kan användas beroende på intresse och kunskap men först kommer förslagen på arbetsgången för eleverna.

Hur ska vi göra?

Alternativ 1 – nya dikter av gamla

Ni ska få klippa sönder dikter från några kända svenska poeter. Ni får arbeta två och två eller själva beroende på hur ni vill skapa:

Vi gör så här:

 • Klipp isär alla orden
 • Lägg dem i en påse
 • Skaka om påsen
 • Ta ut ett ord i taget
 • Lägg dem på bordet och forma en ny dikt
 • Du får flytta om
 • När du är nöjd limmar du fast dem
 • Vi sätter sedan upp dem i korridoren
 • Ursprungsdikterna sätter vi upp bredvid så man kan jämföra

Alternativt 2 – nya texter från dina gamla

Leta fram två eller tre av dina gamla texter. Ni kan om ni vill blanda två individers texter om ni jobbar i par.

 • Gör en kopia eller skriv ut två versioner av en digital text
 • Klipp isär dem i delar med fyra eller fem ord i en remsa
 • Lägg ner dem i en påse
 • Skaka om påsen
 • Lägg dem på bordet och forma en ny text
 • Du får flytta om och ta bort det som inte passar in
 • När du är nöjd limmar du fast dem
 • Vi sätter sedan upp dem i korridoren
 • Kopiorna sätter vi upp bredvid så man kan jämföra

Digitala alternativ

Vill sätta en rubrik med bokstäver som är utklippta från olika tidningar, som den jag har ovan, kan du göra det via denna sidan Länk till annan webbplats..

Här Länk till annan webbplats. kan du klistra in hela stycken av text och blanda om där du också får lite mer fakta om texttypen cut-up poesi.

Vill du visa dina alster kan du anslå dem via en hashtag t ex #cutuppoetry eller varför inte göra en sida som omvärlden kan få ta del av? Padlet kan fungera men även om ni vill dela på Instagram kan det vara ett sätt.

Och om du vill förstärka din dikt och lyfta fram vissa delar eller ord kan du använda Prezis Länk till annan webbplats. in- och utzoomningsfunktion. (Red: länkar kräver inlogg)

Det går också att göra en form av din dikt genom ett ordmoln. Klistra in orden t ex via Tagxedo Länk till annan webbplats. och välj form.

Om du vill testa göra dikt på engelska genom att kasta om ord finns magnetpoesi online Länk till annan webbplats..

Om du Twittrar kan du via Poet Tweet Länk till annan webbplats. få fram slumpade tweets till en dikt som mitt exempel nedan:


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla