Ett bildreportage om skolan med text, ljud och bild

Mina nior har gjort ett källkritiskt arbete med att jämföra den svenska skolan med den tyska som en del i ett projekt vi ingår.

Publicerad Av

Jag delade det upplägget i Att reflektera kring "realian" med en skrivmall och vi har sedan gjort ett reportage om vår skola med hjälp av bilder, ljud och text.

Just detta projekt skulle eleverna presenteras på två sätt: ett som kan läsas IRL och ett som kan lyssnas på via URL. Detta blir då en multiomodaltext där text, ljud och bild samspelar. Eleverna gick igång snabbt på uppgiften och jag delar nedan den instruktion vi arbetade med för att få fram multimodala texter.

Jag och Mia Smith har även gjort ett upplägg kring realian där eleverna ska göra en reseblogg om du vill läsa mer om hur du kan arbeta med realian och källkritik.

Verktyget vi arbetade i var Thinglink där eleverna först hade skapat en bakgrund med de bilder som de fotat från skolan och sedan länkat in ljudet i bilden som kommer fram då man klickar på den. Detta kan man göra för olika elevarbeten med olika innehåll då det är roligt att kunna ta del av dem interaktivt. Jag har tidigare gjort så med sommarprat i svenska och FlashFictions i engelska Länk till annan webbplats.. Thinglink fungerar utmärkt ihop med Canva som syns i FlashFiction exemplen.  Vill du veta hur Canva funkar? Här kan du lära dig via min instruktionsfilm som jag delade efter SETT.

Så här följde arbetsgången:

Instruktioner till eleverna

Ni är nu klara med era arbeten med att jämföra svenska skolan med den tyska Länk till annan webbplats.. Ni ska nu göra ett bildreportage genom att ta bilder på de delar av skolan ni vill lyfta fram för utomstående. Bilderna ska ni fotografera själva, sätta ihop till ett collage, d v s bilden ska innehålla ett par olika bilder i en bild. Kom ihåg att inte fotografera någon som inte vill vara med på bild.

Detta kommer att redovisas på två sätt:

Bilden ska länkas upp på Thinglink Länk till annan webbplats. och ni ska kort berätta om vad vi ser på bilderna – på engelska – och spela in ljudet och länka in ljudklippet på Thinklink. För att detta ska gå måste vi lägga ljudfilerna i molnet och få fram en URL. Det kommer bli en inspelning per bild så ni kan göra detta i grupp (2-4 st) och välja varsin bild att prata om.

Det kommer då att bli en interaktiv bild där bilden blir klickbar och man kan lyssna på respektive inspelning och får ta del av vad vi ser. Jag bifogar en instruktion för hur ni ska göra detta, d.v.s. hur man sätter ihop bildcollage, spelar in ljud och lägger upp i molnet, får fram en länk samt hur man arbetar i Thinkling. Jag kommer också visa er under arbetsgång och så hjälps vi åt när vi behöver hjälp.

För säkerhets skull kommer vi att även skriva ut bilderna och göra en pappersvariant och en kort text under bilderna för att man ska kunna läsa om man inte har Internet.

Dela med oss och synliggöra:

Vi kommer även att dela med oss av detta på den blogg som finns för projektet i Erasmus+. Den heter https://eurokids100.wordpress.com/ Länk till annan webbplats. samt bildkollage i vår korridor samt på skolan i Tyskland.

Bedömning:

Arbetet kommer att sambedömas med bilden och engelskan. Vi kommer också dela med oss av arbetet till Tysklandsresan och det måste därför vara klart till den 8 april. Bedömningen utgår från:

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig /.../ sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra /.../ förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig /.../ samt /.../ anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av /.../ strategier som /.../ löser problem i och förbättrar interaktionen.

(Engelska, Lgr 11)


Så här kan ett fotomontage se ut

Så här kan ett fotomontage se ut som sedan blir klickbar via Thinglink

Instruktioner för att skapa interaktiva bilder för ljud

Bildcollage

 • Fota de bilder du vill ha med
 • Använd en app som du kan göra collage med, t ex Pic Collage.
 • Infoga de bilder du vill ha med och ändra bakgrund och layout efter behag.
 • Spara ner bilden till bilder.
 • Överför bilden till en dator. Antigen gm att maila den till din mail eller ladda över med en sladd.
 • Spara den på lämpligt ställe.

Spela in ljud

För att kunna få fram ljud till din Thinglink måste ni spela in en ljudfil. Det gör ni via er mobil.

 • Öppna inspelningsfunktionen.
 • Hittar du inte den sök på Voice Memo eller öppna Siri och be henne öppna programmet.
 • Tryck på den röda knappen och spela in.
 • När du är klar trycker du på knappen igen.
 • När du är helt klar trycker du på Done-knappen.
 • Du kan trimma din inspelning genom att rycka på blå Trim-knappen.
 • Förhandsgranska genom att trycka på Spela upp.
 • Skriv in en titel på filen och spara.
 • Tryck på denna knappen som ser ut som en fyrkant med en pil upp i.
 • Dela filen till ditt moln. Har ni Gmail kan ni spara dem på Drive. Har ni Outlook sparar ni filen i Onedrive. Om du inte har någon av dem kan du maila filen till mig så lägger jag upp den.
 • Spara den i en valfri mapp så du hittar filen.
 • Tryck på överför.
 • Öppna din Drive eller Onedrive.
 • Leta upp filen och klicka på hämta länk. Inspelningen kan du lyssnas på av de som har länken.
 • Länka in den på Thinkling enligt instruktion nedan.

Thinklink

 • Gå till thinkling.com Länk till annan webbplats. via en dator.
 • Logga in med din Gmail, Facebook eller Twitter.
 • Klicka på create, det röda plustecknet.
 • Klicka på den blå ikonen för att infoga bild
 • Välj den bild du nyss laddade upp från Pic Collage,
 • Klicka på den gröna ikonen för att spara (save).
 • Innan ni kan klistra in ljudfilerna måste ni spara dem.

När du har fått fram en URL för dina ljudfiler kan du klistra in dem på följande sätt:

 • Edit tag och välj den symbol som passar.
 • Klistra in URL:en i rutan för länkar.
 • Välj save tag.
 • Upprepa för samtliga ljudfiler för respektive bild.
 • Spara sedan Thinklinken med lämpligt namn, t.ex. My School och era förnamn genom att fylla i my title.
 • Testa att lyssna.
 • Maila länken till mig när det är klart, som ni får fram när ni klickar på dela.

Är du klar?

Har du kollat att länken fungerar? Maila in den så vi kan länka upp den på Erasmus+ bloggen Länk till annan webbplats..

Kom ihåg att även skriva ut bilderna och göra ett fotomontage med text istället för ljud när du är klar med uppgiften ovan! Dessa kommer att få följa med ner till Tyskland.

Kom ihåg att lyssna på varandras filer allt eftersom de länkas upp!


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla