Så här dukar jag fram Canvor

Terminen är snart slut. Jag sorterar och gör bokslut. Så även i mitt klassrum. Det är dags att plocka ner gammalt material och sätta upp nytt för att de nya sjuor jag möter i höst.

Publicerad Av

Jag har tidigare skrivit om hur jag använder Canvorna i mitt klassrum samt hur du själv kan skapa en Canva. Canvorna används regelbundet för att skapa struktur, målbild och för att konkretisera lärandemålen.

Jag har två ämnen jag undervisar i, men med samma förmågor. Jag har tidigare haft Canvorna uppdelat på två väggar i klassrummet, en för engelska och en för svenskan. Nu har jag länge stått och tittat på dem från mitt perspektiv som pedagog och även hur jag använder dem och jag har idag börjat skapa en ny struktur där jag utgår från förmågorna eller de tidigare läsa, skriva, tala/lyssna och strategier. Jag delade dessa Länk till annan webbplats. Canvor i mina Facebook-grupper och fick lite förfrågningar om vilka Canvor som jag använder för respektive förmåga. Jag länkar här upp dem om du vill skriva ut och använda dem. Eller så skapar du egna utifrån den instruktion du hittar i länken överst och utgår från de behov du och dina elever har.

Bubblorna här under kan du skriva ut här om du vill använda dem Länk till annan webbplats..

Om någon har en tydlig struktur för ämnet får ni gärna dela dem. Jag är fortfarande i fasen då jag reviderar och gör om. 

STRATEGIER

INFO

Under information delar jag sådant som är aktuellt, min mail och elevbloggen.

Sedan finns så klart ljudnivåkorten Länk till annan webbplats. på tavlan för att reglera arbetsron i klassrummet. Dessa används på så sätt att jag flyttar ner den som gäller för lektionen. Används oftare med nya grupper än när jag har rutin på grupperna. Har du även nya grupper i höst kan tipsa om att ta fram spelregler Länk till annan webbplats. enligt denna metod och sedan bearbeta dem i Canva.

Så här såg väggen ut innan jag delade upp den per förmåga.


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla