Tolka bilder för att träna inferenser och öka ordförrådet

När jag arbetade med sagotemat med mina sjuor ville jag öka deras strategier för att göra inferenser. En bra utgångspunkt är att använda sig av bilder.

Publicerad Av

Om du vill veta mer om detta kan du läsa kunskapsköversikten av Barbro Westlund Att läsa och förstå där hon skriver att om "eleverna har problem att göra inferenser kan bilderböcker /.../ helt eller nästa helt utan text, användas. Det är utifrån bilderna som en slutledning ska dras eller en muntlig berättelse ska formuleras. " (sid 51). Jag valde att testa detta och anpassade det utifrån sagotemat genom att använda sagoillustrationer.

Att tolka en bild

När du tolkar bilder kan du göra det genom att titta både i bilden, utanför bilden, känslospråk och författaren i bilden samt du själv i bilden. Här nedan får du lite olika förslag på meningar du kan använda för att tolka bilderna som du hittar som länkade bilder sist. På grund av upphovsrätt kan jag inte bädda in bilderna utan länkar dem bara.

Sätt ord på det du ser i bilden:

Jag ser …
Jag ser färgen …
Bilden föreställer ...
Jag ser en/ett …
Jag ser dessa detaljer …

Sätt ord på det du inte ser:

Jag ser inte …
Det finns inget …
Om jag hade funnits i bilden hade jag varit detta …

Sätt ord på det du tror omger det som bilden visar:

Jag tänker mig att …
Jag tror att den som målat bilden sitter …
Jag ser att årstiden är denna för att …
Andra ledtrådar jag får är att …
Jag har varit på en liknande plats …
Relationen mellan personerna på bilden är …

Sätt ord på känslor:

Jag tror personerna är glada/arga/besvikna för att …
Hur ser du ut när du känner likadant?
Vilken känsla ger bilden dig?
Sakerna i bilden ger de samma eller olika känslor?
Om jag hade funnits i bilden hade jag varit …

Sätt ord på författarens budskap:

Jag tror författaren har påverkats av …
Jag tror författaren vill få oss att …
Jag tror författaren har inspirerats av …

Bilder du kan träna på att tolka med dina klasskompisar

Har du använt dig av att tolka bilder och hur har du lagt upp det i så fall?

Jag såg detta tips utifrån en grafisk roman Länk till annan webbplats. som jag tänker använda mig av där eleverna tränar på ord, grammatik och dikt.


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla