Ett författarporträtt – en skrivmall

För att avrunda sagotemat har klassen valt att fördjupa sig genom att skriva ett författarprojekt. Jag satte ihop en skrivmall för att bygga upp porträttet och vi kommer att ha nytta av det vi tidigare har arbetat med när vi sökte och sovrade i källor.

Publicerad Av

Jag har delat den planeringen här i inlägget Hur kan jag ge stöd i undervisningen för källkritiskt resonemang?

Här är de kunskapskrav jag planerat utifrån:

Eleven kan också föra /.../ resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då /.../underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa in- formation från ett /.../ urval av källor och för då /.../ underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller /.../ beskrivningar och förklaringar, /.../ ämnesrelaterat språk samt /.../ fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Eleven kan skriva olika slags texter med /.../språklig variation, /.../ textbindning samt /.../ fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Dessutom kan eleven ge /.../ omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycks- fullhet på ett /.../ fungerande sätt.

Här kommer instruktionen som eleverna fick

Ett författarprojekt av ....

Du ska nu skriva ett författarporträtt av en författare till några kända sagor. Några förslag på författare du kan använda är:

 • Bröderna Grimm
 • Charles Perrault
 • Roald Dahl
 • HC Andersen
 • Selma Lagerlöf
 • Asbjörnsen och Moe
 • Elsa Beskow
 • Astrid Lindgren
 • Sök först information om författaren och skriv ner stolpar samt källan för att kunna gå tillbaka, men även kunna skriva en referenslista.
 • Planera din text enligt följande upplägg. Sätt ut ämnet som mellanrubrik.
 • Titel: Ett författarporträtt av (namnet på din författare)
 • Korta fakta: skriv ner lite korta fakta om födelseår och ort. Kanske finns det något som kan vara intressant att veta om författarens verk.
 • Verk: lista några kända sagor som författaren skrivit samt vad de i korthet handlar om.
 • Språk och stil: skriv lite vad som är typiskt för författarens verk. Du kan använda dig av de stödfrågor som finns till läsprocessen ”granska och värdera innehåll, språk och textuella drag Länk till annan webbplats.
 • Kopplingar mellan författaren och verken: här skriver du lite om de kopplingar du kan hitta mellan författarens verk och hens bakgrund och uppväxt men även mellan den tid eller samhälle som fanns då. Du hittar stöd dels i fakta du hittat när du sökt och läst på men även utifrån texternas innehåll.
 • Reflektion: skriv ner några tankar om vad du tycker om författaren och dennes verk och vilka nya erfarenheter de har gett dig.
 • Källor: skriv ner de källor du använt dig av i en lista. Du kan använda dig av det vi tidigare lärt oss om källkritik Länk till annan webbplats..
 • Läs igenom din text och se till att den är indelad i stycken och att språket är korrekt och att innehållet är tydligt. Du kan även låta en klasskompis ge respons på din text.
 • Lämna in för bedömning.

Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla