Läsreflektion genom att välja citat och delge tanke

I detta inlägg tänkte jag dela en idé jag fick och den är inte ny på något sätt men jag ville ge en ram för hur man skriver och vad som ingår i en Canva. Upplägget går ut på att synliggöra läsförståelsen i skrift för att se elevernas tankar och var de fastnade för i boken.

Publicerad Av

Just nu är jag inne i en period då jag tänker mycket kring elevernas läsning och hur jag kan utveckla den. Jag har tidigare skrivit om detta bl a utifrån bildtolkning i "tolka-bilder-att-trana-inferenser-och-oka-ordforradet" men även för att bena upp vilka frågor som är typiska för respektive läsprocess i artikeln "Aktiv-lasforstaelseundervisning-for-att-trana-tankandet-och-ge-strategier".

Jag har också tidigare använt mig av upplägget att skriva för att få fram elevernas läsförståelse men jag ville nu koppla det till ett eget val av texten för att öka elevernas delaktighet. Upplägget går ut på att eleverna ska välja ett citat där de får tänka till kring innehållet.

För att få lite stöd för tankarna satte jag ihop några frågor i en Canva och gjorde ett exempel utifrån den bok vi just läst - Huset mitt emot.

Stödfrågorna är följande:

  • Detta citat fick mig att tänka...
  • Jag valde detta för att...
  • Det som har hänt är...
  • De ledtrådar jag fått är...

Eleverna fick dock uppmaningen att mer än gärna bredda sina tankar. Med detta upplägg får jag även syn på referenserna och hur de slutleder och sätter ord på sina tankar och förståelse av texten.

Här finns en pdf för utskrift: Bokcitat med tolkning Pdf, 556 kB.

Jag och eleverna gillade upplägget mycket och jag kommer absolut att använda mig av det igen. Vill du dessutom låta dem skriva rent dessa i Canva som jag gjorde är det ytterligare ett sätt som motiverar dem då det blir något man ska sätta upp och synliggöra. Här finns en en-guide-till-canva-och-thinglink instruktion för hur man gör.

Eleverna fick även diskutera sina citat med varandra och ta del av sin grupps tankar och reflektioner för att bredda läsupplevelsen. Kanske du har användning av stödfrågorna och kan arbeta fram ett exempel utifrån den läsningen i ert klassrum?


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla