Konsten att planera för inferenser och identitetsutveckling – ett konkret exempel

Kopplingar mellan författaren till novellen Shuno

I syftestexten till svenska står det att eleverna ska möta olika litteratur för att utveckla sitt språk och den egna identiteten samt även öka sin förståelse för omvärlden. I den planering jag just avslutat har eleverna fått arbeta med litteratur där de fått reflektera och analysera olika texttyper som skapar sammanhang och gör att eleverna kan utveckla sin förmåga att skapa textkopplingar.

Publicerad Av

I planeringen hade jag satt ihop en mix av litteratur som utgick från gestalten Shuno där vi i novellen med samma namn av Dogge Doggelito Länk till annan webbplats. kunde följa huvudkaraktärens barndomen. I raplåten Länk till annan webbplats. av samme författare återkommer gestalten som vuxen. I boken om Dogges liv, Ibland vill man bara försvinna Länk till annan webbplats., känner vi igen de händelser som utspelar sig i båda texterna. Så vem var egentligen Shuno? Det är frågeställningen som eleverna får reflektera kring.

Lära av varandra och skapa kopplingar

Efter läsningen av de olika texterna fick de reflektera och analysera hur karaktären Shuno syns i de olika texterna. Jag ville att eleverna skulle lyfta fram olika tolkningar tillsammans för att lära av varandra och därför hade jag valt att strukturera upp frågorna utifrån olika nivåer av lässtrategier som jag tidigare skrivit om i "aktiv-lasforstaelseundervisning-for-att-trana-tankandet-och-ge-strategier".

Jag omarbetade dessa för att passa temat men även för att jag ville att eleverna skulle få syn på kopplingar till författarens liv och utifrån det reflektera utifrån egna erfarenheter och göra egna inferenser. För att få mer bakgrund till författaren tittade vi på ett filmatiserat inslag där vi möter författaren till boken om Dogges liv. Titeln är Vem är Dogge? och fanns förut på UR Skola.

Synliggöra tankarna i realtid

Jag lät eleverna skriva i Drive för att kunna ta del av deras tankar samtidigt som jag kunde sitta med i olika grupper kunde jag även följa med i de andra gruppernas anteckningar.

Sista uppgiften där de skulle skriva citat som styrker karaktärerna fick de skriva på en gemensam skrivyta i Padlet. Denna kommer även till användning vid ett senare tillfälle som jag återkommer till i nästa inlägg.

Samtliga frågor hittar du här Länk till annan webbplats..

Slang och identitetsutövning

I de olika texterna möter vi slang av olika slag och vi valde även att lyfta fram detta för att få syn på när vi använder olika språk och med vem. Vi samlade en massa slangord för att kunna använda dessa till en kommande skrivuppgift som utgår från elevernas vardagsspråk. Vi samlade dessa i Tagul och här finns ett smakprov på hur det kan se ut.

Det som eleverna fick fram när vi lyfte detta var att slang är en del av deras identitet samtidigt som de förstod att de inte använder sig av detta i andra sammanhang. Vi hade just som skola fått vara med i ett tv-inslag där en elev själv påtalade att hen i reportaget faktiskt inte alls använder slang utan ett mycket mer vårdat språk. Det tycker jag är en bra koppling som visar på att det som vi arbetar med i klassrummet hänger ihop med omvärlden och elevernas intressen.

I nästa inlägg koppla-lasandet-till-skrivandet-att-ge-strategier kommer jag dela de skrivuppgifter som vi använde ihop med temat för att träna på olika texttyper och deras struktur utifrån de olika texttyperna vi läst och tagit del av. Jag fick se en enorm skrivglädje hos alla elever och jag blev nästan lite överväldigad av mottagandet av uppgiften.


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla