Precis som jag – en planering om respekt, yttrandefrihet och att få vara den du är

Några råd till mig själv

I våras arbetade jag med ett arbetsområde i svenska om utgick från normer, yttrandefrihet och kränkningar i syfte att alla människor ska bli bemötta för den de är.

Frågor som utgjorde planeringens syfte var:

 • speglas samtiden i nutiden?
 • vem synliggörs och vad osynliggörs i sociala medier?
 • hur kan vi backa varandra för att alla ska bli bemötta för precis den de är?
 • vilka råd kan vi få från vuxna som redan lärt av sina misstag?
 • vilka råd önskar du att du hade fått som ung?

I Läroplanen för grundskolan står det i kapitel 1 om skolans värdegrund och uppdrag att:

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Vad säger diskrimineringslagen?

Jag valde att börja med en definition av vad som räknas som diskriminering.  Utifrån denna lättlästa text "Vad är diskriminering" Länk till annan webbplats.kan eleverna parvis diskutera vad de får fram och sedan dela med sig i helklass.

I filmen nedan fick eleverna fundera över yttrandefrihet och om de tror man får säga vad man vill.

Speglar sociala medier samtiden?

Vidare står det i kapitel 1 att:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

 1. Vad speglar sociala medier?

Vi valde sedan att titta på serien Melanin: Vem får synas? Länk till annan webbplats. för att reflektera över följande:

 • Hur gestaltas kvinnor och män i media?
 • Hur gestaltas vita och svarta?
 • Hur många svarta respektive vita programledare ser man dagligen på TV?

Ett citat från avsnittet som jag tycker är värt att diskutera är:

Framtiden ska speglas av samtiden

Hur ser det ut i elevernas vardag? Eleverna kan under en vecka få i uppdrag att lyssna på radio, läsa tidningar och titta på nyheterna för att se hur media skildrar samtiden. Vilka stereotyper förstärks i dag som innebär att man göra stereotyper av människor. Vilka stereotyper har de själva blivit utsatta för eller sett andra bli utsatta för?

Nästa avsnitt behandlar hur vi ska agera om vi blir utsatta. Låt eleverna diskutera innan filmen:

 • Hur försvarar vi varandra?
 • Vad får man säga?
 • Vad gör man om man känner sig otrygg?

Här får vi träffa Teo som blev utsatt för en grov kränkning av en vuxen i skolan. Här är ett ypperligt tillfälle att lyfta om alla elever känner till trygghetsplanen på skolan och vem man ska vända sig till om man själv blir utsatt. Jag valde även att lyfta historien bakom N-ordet. På So-rummet Länk till annan webbplats. finns denna text.

I nästa inlägg Länk till annan webbplats. delar jag en skrivuppgift som jag använde mig av för detta tema där eleverna fick ta del av råd till sitt 15-åriga jag från några kändisar och även läsa och lyssna på textutdrag med råd från samtiden i syfte att synliggöra sina råd och funderingar.


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla