Årets tema Musikhjälpen med digitalt stöd

I år är temat på Musikhjälpen "Barn är inte till salu". Varje år samlar Musikhjälpen in pengar till en undanskymd humanitär katastrof. I år pågår insamlingen mellan den 11 och den 17 december i samarbete med Sverige Radio och SVT.

Publicerad Av

Musikhjälpen har tagit fram ett material Länk till annan webbplats. för att arbeta med temat på högstadiet och gymnasiet. Många skolor arbetar med temat och startar insamlingar. Så gör även min skola, Gröna Dalenskolan i Bålsta, med musikläraren Jonas Mårtensson i spetsen. Skolan brukar varje år delta och på Lucia arrangeras en konsert där all försäljning går till insamlingen. Skolan brukar också skapa en digital insamlingsbössa, och det kan vem som helst starta. Jag vet att flera skolor kommer att arbeta med detta på olika sätt och under vissa lektioner eller som ett övergripande tema. I år är det ett svårt och tungt ämne och jag rekommenderar dig verkligen att tänka igenom om du ska använda materialet och om du gör det förankra det väl.

Att tänka på

Utifrån materialet från Musikhjälpen har jag utarbetat en del material där jag lagt in stöd för digitalteknik som har fokus på att synliggöra och som eleverna kan samarbeta med för att lära tillsammans. Jag vill dock påpeka att man bör vara medveten om att man kan ha barn som varit utsatta i en klass. Många undersökningar visar på att så många som 20% har varit utsatta och elevhälsan måste vara involverad när man arbetar med ett temaområde som detta. Förslagsvis passar temat elever i år nio eller gymnasiet beroende på mognad och erfarenheter.

Varje minut säljs fyra barn i sexhandel över hela världen. Orsaken kan vara att bidra till familjens försörjning trots att det är förbjudet att sälja, köpa eller delta i handel av människor. I takt med sociala mediers framväxt har idag nya former av sexhandel uppstått och vi behöver prata mer om dessa tabun som gäller ämnet.

Introduktion

För att aktivera eleverna kan man låta dem arbeta två och två och leta reda på svaren till frågorna nedan. Skapa förslagsvis en Padlet med frågorna i spalter så kan grupperna skriva in svaren tillsammans på en gemensam yta som de kan ha nytta av för slutuppgiften. Skriva annars på annat sätt som du senare delar.

 • Hur många barn är drabbade?
 • Vad innebär begreppet "handel med barn"?
 • Hur kan barn utnyttjas?
 • Vilka följder kan det få för barnen?
 • Vilka är det tre största brottsliga verksamheter i världen?
 • Vad är orsaken till att barn säljs?
 • Vilka länder är dabbade?
 • Hur ser det ut i Sverige?
 • Vad säger lagen?
 • Kan du namnge någon organisation som arbetar för barnens rätt? Vad gör de? (Förslag: Rädda Barnen, Clowner utan gränser, Globalportalen, SOS Barnbyar, Ecpat, Real Stars etcetera)
 • Vad kan de göra mer specifikt? Ge exempel!

Eleverna kan söka fritt om de är vana vid att söka och sovra men om du behöver ge dem stöd för detta fungerar Unicefs Länk till annan webbplats. sida bra.

Skapa egna frågor

När eleverna arbetar med källor så ställs säkert fler frågor som kan vara bra att samla ihop för att arbeta med under ett par lektioner. För att samla ihop alla frågor så de synliggörs och möjliggör att man kan arbeta med dem kan man använda en Padlet eller en Answergarden.

Det kan då se ut så här:

Filmer och poddar

I samband med Musikhjälpens aktion har det släppts ett par filmer och poddar som problematiserar barnhandel utifrån följande länder: Kenya, Afghanistan, Indien, Nepal, Libanon men även Europa.

Titta eller lyssna på avsnitten tillsammans och efter varje avsnitt kan ni problematisera innehållet genom att se om ni får svar på några av frågorna eleverna ställt via Padlet eller Answergarden. Om nya uppstår kan ni skriva in dem. Låt sedan eleverna fortsätta skriva in svaren som ges för att synliggöra och bygga upp ett material inför slutuppgiften.

I Barn som sexuell handelsvara (28 min) (Red. Länken fungerar inte längre.) ges en fördjupad förståelse varför barntrafficking förekommer och även vad man kan göra för att arbeta mot att det förekommer. I övriga filmer får man ta del av mer riktade fall och länder som ökar förståelsen för vad som sker i respektive land. Dessa är kortare (5 min) och det finns också flera poddar (Red. Länken fungerar inte längre.) man kan lyssna på även om många av dem tar upp samma saker som filmerna men de är något kortare (4 min).

Slutuppgift

Jag brukar gilla att ge eleverna val när de ska få skriva och till denna uppgift tänker jag mig att en insändare eller en resonerande text kan fungera bra. De får då också användning för det material med frågor och svar som ni arbetat fram under lektionerna och du kan se hur väl de underbygger sina argument och förklarar sin syn på saken samt språkligt och strukturellt formulerar sig.

Insändare

Skriv en insändare till en tidning där du använder dig av dina kunskaper från filmerna och källorna. Instruktion för insändare finns på denna korta film Länk till annan webbplats. som ger dig grundstrukturen för hur du formulerar dig.

Rubrik: Barn är inte till salu!

Resonerande text
Skriv en resonerande text om vilka konsekvenser barntrafficking får och vad man kan göra åt det. Använd dig av dina anteckningar och de frågor ni skapade för att bygga upp innehållet i texten. Några tips för att skapa en resonerande text får du utifrån följande Canva:

Rubrik: du väljer själv en rubrik som passar för de orsaker och konsekvenser du beskriver i din text.

Extramaterial

En film som släpptes 2013 av ECPAT ger oss bilden av den internationella barnhandeln men inger en hel del hopp och som jag verkligen kan rekommendera är När ingen ser . Det finns också handledning till filmen som ger förslag på ingångar. Dokumentären är 58 minuter. (Red: länkens målsida finns inte kvar)

Om ni hinner är det bra att se den innan slutuppgiften men eleverna bör ändå tillräckligt med underlag för sina skriftliga uppgifter utifrån materialet ovan.


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla