Läsa och tolka låttexter för att se koppling till samhälle

I det här inlägget delar jag en uppgift utifrån Norlie & KKV & Estrad för att läsa ut budskap, tema och motiv samt koppla till avsändare och sammanhang. Du hittar stödcanvor och en arbetsgång för att ge strategier för att kunna läsa och tolka samt även en slutuppgift.

Det kan ibland vara en utmaning att få eleverna att gå utanför texten, koppla den till samhället och se bakomliggande budskap. Jag har tidigare skrivit om vad det är undervisningen bör fokusera på kring kunskapskravet nedan:

Att resonera kring budskap med koppling till egna erfarenheter, livsfrågor omvärldsfrågor, resonera kring koppling till upphovsman samt dra slutsatser om hur verket har påverkats av tiden och den kulturella miljön när verket tillkom.

Svenska åk 9

Du kan läsa det inlägget här där jag delat en planering och slutuppgift till boken När hundarna kommer.

I det här inlägget delar jag en uppgift där eleverna utifrån en låt av Norlie & KKV & Estrad får öva sig att tolka budskap, tema och motiv men även textens sammanhang och avsändare. Du hittar planeringen och arbetsgången här inklusive slutuppgiften Länk till annan webbplats..

Musik är något som ligger eleverna nära och det kan vara lättare att utgå från något som är lättare att relatera till. Jag valde låten Ingen annan rör mig som du för att vidga elevernas perspektiv kring vem som sjunger om känslor. Till uppgiften hör en intervju med gruppen som gör att de får stöd att koppla budskapet. Denna uppgift får vara en inledning till ett större tema kring genus i min undervisning, men man kan också välja att ha andra syften med uppgiften.

Nedan finns stödmallar för de delar av kunskapskraven som ingår i analysen för kunskapskravet ovan. Du hittar även en pdf om du vill ladda ner dem här: Tolka låtar

Mer inom ämnet

När jag satte ihop den här planeringen inspirerades jag av en planering som delades i Svenska 6-9 av Suzana Aliu och som numera ligger här Länk till annan webbplats..

Även Peter Andersson har delat användbara låtar som han satt ihop i en spellista här Länk till annan webbplats.. Den listan kan passa ihop med slutuppgiften till den arbetsgång jag delat ovan där eleverna får välja en egen låt att tolka.

Förhoppningsvis ger ingången med låtar eleverna strategier i att veta hur de kan läsa texter ur ett annat perspektiv och göra kopplingar till avsändare och samhälle.

Jag föredrar också att sätta uppgiften i ett större tema där de kan göra inferenser och kopplingar mellan uppgifterna så det inte blir en lösryckt uppgift för att bocka av ett kunskapskrav och där eleverna ser motivation och lust genom att vi utgår från deras sfär.